Somero peittoaa kilpailijat palvelutarjonnallaan

0
Somerolla on tarjolla palveluita ja harrastuksia moneen lähtöön.

Someron kaupunki tekee brändikäsikirjan ja päivittää graafista ilmettä. Kaupunginhallitus hyväksyi, että näitä hyödynnetään kaupungin kehittämisessä, markkinoinnissa ja viestinnässä.

Elinkeinoasiantuntija Tanja Uusitalo sanoo, että toimilla vahvistetaan paikkakunnan identiteettiä, mielikuvien synnyttämistä, tunnettavuuden kasvattamista ja lisäarvon tuottamista.

– Brändistrategiaa tarvitaan, kun kaupunkiin houkutellaan uusia asukkaita, kesäasukkaita, yrityksiä ja matkailijoita, jotka ovat elinvoiman kehittymisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Vahvistetaan sisäistä ilmapiiriä, autetaan nykyisten asukkaiden ja yhteisöjen yhteen hitsautumista ja sitoutumista sekä synnytetään kotiseuturakkautta.

– Käsikirja on apuväline, miten toimitaan ja mihin pohjataan. Lupaukset pitää myös lunastaa. Hienot sanat eivät saa olla kupla. Niiden pitää olla totta, muistuttaa elinkeinoasiantuntija.

Brändistrategiaa tehdessä hyödynnettiin vetovoima- ja muuttajatutkimuksista kerättyjä tietoja sekä brändi- ja kilpailija-analyysin tuloksia.

Somero nousi esiin poikkeuksellisen hyvällä palvelutarjonnallaan. Verrokkikuntina olivat Someron kilpailijat eli 100 kilometrin säteellä Helsingistä olevat maaseudun kunnat, joissa asukkaita on 5 000–10 000 ja taajama-aste 50–80 prosenttia.

– Meidän kirkkain tähtemme on monipuoliset palvelut. Millään muulla näistä kilpailijapaikkakunnistamme ei ollut yhtä monipuolista palvelutarjontaa, yrityskantaa tai harrastusmahdollisuuksia. Mukana olivat sekä julkiset että yksityiset palveluntarjoajat. Maaseudun rauhan lisäksi Somerolta saa palvelut läheltä ja rahoilleen vastinetta, sillä hintatasomme on edullinen, kehaisee elinkeinoasiantuntija Uusitalo.

– Se on tutkittua tietoa, eli todellinen vetovoimatekijä Someron kaupungille. Meillä on annettavaa.

Uusitalo sanoo, että työsarkaa riittää, että tieto paikkakunnan todellisista vetovoimatekijöistä leviää.

– Pääkaupunkiseudun asukkaat, saatikka yritysjohtajat eivät tiedä, mikä paikkakunta Somero oikeasti on. Aika tuppukylänä tätä pidetään. Informaatiota pitää levittää. Keinoja siihen etsitään.

Kaupunki aikoo palkata mainostoimiston markkinointityöhön vuoden ajaksi. Mainostoimistolla korvataan puuttuvaa työresurssia, kun elinkeinoasiantuntija Tanja Uusitalo jää kesäkuun alussa perhevapaalle. Kulu ei ole siis uusi, eikä ylimääräinen.

Yhdeksän toimistoa jätti tarjouksen. Kaupunki valinnee tällä viikolla toimiston yhteistyökumppanikseen.