Urheilukentän remontti tipahti ulos valtionavusta

0

Somero ei saanut hakemaansa valtionavustusta urheilukentän peruskorjaukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi noin 20 miljoonaa euroa liikuntapaikkojen rakentamiseen Suomessa. Someron hakema 300 000 euroa ei siihen joukkoon yltänyt, vaikka osuus oli ainoastaan 1,5 prosenttia koko avustuspotista.

Someron kenttä oli yhdessä Rauman liikunta- ja uimahallin kanssa Lounais-Suomen aluehallintoviraston laatiman kiireellisyysjärjestyksen kärkihanke. Rauma sai pyytämänsä, Somero ei.

Aluehallintoviraston liikuntatoimien ylitarkastaja Marie Rautio-Sipilä esittää arvionaan, että ministeriön (OKM:n) päätökseen vaikutti epävarmuus Someron hankkeen omarahoitusosuudesta.

– Varsinaista OKM:n avustuspäätöstä ja päätöksen esittelyasiakirjoja näkemättä arvioni on, että avustuksen edellytysten täyttymiseksi olisi vielä kaivattu lainvoimaista päätöstä Someron omarahoitusosuudesta.

Kaupunginvaltuuston päätös omarahoituksesta on olemassa. Siitä valitettiin hallinto-oikeuteen, joka valituksen hylkäsi.

– Hallinto-oikeus on antanut päätöksensä, mutta muutoksenhakumahdollisuus on edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, Rautio-Sipilä huomauttaa.

Toinen syy avustuksen epäämiseen on hänen arvionsa mukaan ilmeisesti ollut nykyisen katsomorakennuksen purkamiseen liittyvän käsittelyn keskenolo.

Avustamisedellytysten ehdot ovat tiukat ja niiden mukaan asiat päätetään.

– Aluehallintovirasto totesi kiireellisyysjärjestyslausunnossaan edellytyksenä Someron hankkeen avustamiselle, että hanketta tulisi pitää avustuskelpoisena, mikäli valitusasia aikataulullisesti ja sisällöllisesti mahdollistaisi avustamisen. Nyt kävi niin, ettei se OKM:n arvioinnin mukaan ilmeisesti mahdollistanut avustusta.

Vaikka avustus nyt jäi saamatta, Marie Rautio-Sipilä myöntää, että Somero voi lähettää avustushakemuksen uudelleen matkaan seuraaville hakukierroksille. Siihen tarvitaan valtuustolta kuitenkin uusi päätös.

– Seuraava haku, ellei muutoksia tule, on taas vuoden lopussa. Tämä avustusmuoto on ollut jo pitkään jatkunut, jatkuva avustusmalli.Kaupunki itse tietysti tekee ratkaisut, lähteekö se avustuksia hakemaan ja minkälaisella kokonaisuudella.

– Nämä ovat aina isoja hankkeita kunnassa ja varmasti aiheuttavat keskustelua. Ihan hyväkin niin.

OKM:n käsittelemä avustushakemus ei sisältänyt katsomoa. Jos nykyinen katsomo ei saa purkulupaa, niin esitettyjen suunnitelmien mukainen peruskorjaus ja kentän laajentaminen eivät ole mahdollisia.

– Niiden toteuttaminen edellyttäisi, että katsomon paikkaa voitaisiin nykyisestä siirtää, purkaa siis nykyinen ja rakentaa uusi katsomo uuteen paikkaan. Silläkin asialla on ollut päätöksen kannalta merkitystä, vaikka OKM:n käsittelemä perusparannus ja -laajennushanke ei katsomorakennusta sisälläkään, Marie Rautio-Sipilä pohtii.

Somero on jättänyt aluehallintovirastoon kaksi avustushakemusta, joista toinen käsittää uuden katsomon rakentamisen, ja toinen huoltorakennuksen muutostyöt ja perusparannuksen. Tuista Avi ei ole vielä tehnyt päätöksiä.

Kentän korjaus on edennyt Somerolla niukan enemmistön turvin. Kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa peruskorjauksesta äänin 19–16. Hallituksessa enemmistö oli esitettyä pienemmän kunnostuksen kannalla.