Yli 60 hakenut yksinyrittäjien toimintatukea Somerolla

0
Kaupungin kehittämisasiantuntija Antti Leinolle on annettu valtuudet myöntää hakemuksesta yksinyrittäjien toimintatuet.

Valtion 2 000 euron tuki koronatilanteen vuoksi taisteleville yksinyrittäjille avautui 9.4.

– Ensimmäisinä parina päivinä hakemuksia tuli eniten. Nyt niitä on saapunut runsaat 60, kertoo Someron kaupungin kehittämisasiantuntija Antti Leino hausta, joka päättyy syyskuun lopussa.

Tukeen oikeutettuja on Somerolla 421. Leino laskee, että tänne osoitetusta 525 000 eurosta riittää runsaalle puolelle, noin 262 somerolaisyrittäjälle 2 000 euron kertatuki.

Antti Leino sanoo somerolaisyrittäjien olevan huolissaan koronan tuomasta tilanteesta, mutta hän ei ole aistinut vielä periksiantamisen mielialaa.

– Yrittäjät ovat tehneet koronakriisin alussa toimenpiteitä; esimerkiksi jäädyttäneet niitä kuluja, joita pystyvät. Vuokrista on neuvoteltu ja hankintoja on siirretty.

Kehittämisasiantuntija Antti Leinolle on annettu valtuus päättää, saako somerolainen yksinyrittäjä tukea vai ei.

Hän perkaa hakemuksia saapumisjärjestyksessä.

– Kun hakemus on tarkoin ja hyvin täytetty, sen käsittely sujuu nopeasti. Siihen menee kymmenisen minuuttia, kun jo laitan takaisin sähköpostia, että teille on myönnetty tuki.

Hyvässä hakemuksessa on oleelliset tiedot ja liitteet. Haun perusteet täyttyvät. Yrittäjä pystyy osoittamaan yrityksen taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyneen juuri koronan vuoksi. Ilman koronaa liiketoiminta olisi elinkelpoista, eli yrityksen toiminnalla on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan jatkossakin.

– Jos hakijalta pitää pyytää puuttuvia dokumentteja tai muita lisäselvityksiä, niin käsittelijän on käytävä sama hakemus läpi useampaan kertaan. Siihen kuluu aikaa ja vaivaa sekä käsittelijällä että hakijalla, toteaa Leino.

Hän sanoo työsarkaa riittävän silti, vaikka hakemukset olisivat hyvin täytettyjä, sillä Leino käsittelee hakemukset muun työnsä ohessa.

Sääntöjen mukaan yksinyrittäjän toimintatukea hakevalla ei voi olla muita tulonlähteitä; hänen ei pidä saada muita tukia. Aluksi eläkettä saavat oli rajattu tuen ulkopuolelle.

– Sääntö ei ollut oikeudenmukainen. Valtiolta pyydettiin eläkesääntöön muutosta, ja nyt se on onneksi poistunut.

Leino sanoo kuntien kautta haettavan yksinyrittäjän toimintatuen käsittelyn olevan suhteellisen rauhallista verrattuna Ely-keskuksen kautta haettaviin isompien yritysten tukiïn.

Koko maassa näitä tukia on hakenut yli 20 200 yritystä, Varsinais-Suomessa noin 1 800. Kohu, että tukia olisi maksettu sellaisillekin yrityksille, jotka eivät sitä todellisuudessa tarvitse, on tuonut omat hidasteensa ja epäilyksensä.

– Ely-keskukset tekevät päätöksiä valtion antamien kriteerien mukaan. Yksi tärkeä kriteeri on, että yrityksellä tulee olla innovaatioita tuleville vuosille.