Hirsjärveä kunnostetaan hoitokalastuksella

0
Tämän kevään hoitokalastussaalis Hirsjärvellä oli kesäkuun alkuun mennessä noin 4000 kiloa roskakaloja.

Hirsjärvellä aloitettiin viime vuonna hoitokalastus. Tänä vuonna tositoimiin päästiin viikkoa ennen vappua ja jatketaan näillä näkymin juhannukselle.

Tuomas Salo on palkattu kokemaan päivittäin paunetteja Hirsjärvellä. Nostamaan hoitorysistä roskakaloja: särkeä, lahnaa, pasuria, sulkavaa ja salakkaa. Arvokalat, kuten ahvenet, kuhat ja hauet, päästetään takaisin veteen.

Salo arvioi, että kesäkuun alkuun mennessä roskakalasaalis on noin 4 000 kiloa. Kalabiologi ja kalanviljelijä Jukka Kummunsalo arvelee kylmän ja viivästyneen kevään olevan syynä roskakalasaaliin vähyyteen.

Hoitokalastuksella entrataan järveä ehompaan kuntoon. Sellaiseen tilaan, että ravintoketju toimii, arvokaloilla on elintilaa ja niiden lisääntyminen onnistuu, petokaloja on sopivassa suhteessa roskakaloihin ja tätä kautta järven rehevöitymistä ehkäistään.

– Nämä pitäisi saada täältä pois. Näin suurille roskakaloille ei löydy järvestä syöjiä eli tarpeeksi isoja petokaloja, näyttää hoitokunnan puheenjohtaja Mikko Mäkinen lahnan möllykkää.

Hoitokalastuksella tavoitellaan, että järveen jäisi nuorta roskakalakantaa. Tuolloin ne sopisivat pienempinä paremmin petokalojen ruuaksi.

Oppia vajaan 250 hehtaarin Hirsjärvelle on otettu 850 hehtaarin Painiosta, jossa hoitokalastusta on tehty vuodesta 1993. Siellä järven rehevöityminen on stopannut ja kalakanta on saatu kuntoon.

– Hyvät tulokset Painion järveltä on yksi syy, miksi minä haluan hoitokalastaa Hirsjärveä. Toinen on, että roskakalavaellus vähenisi Painioon ”säännöstelytulvan” mukana, sanoo Jukka Kummunsalo.

– Säännöstelyn haitankärsijät ovat somerniemeläiset ja Painion kalakanta. Myös tänä keväänä oli huomattavan runsas virtaus Hirsjärveltä Painion suuntaan, Kummunsalo harmittelee.

Hän on jopa harkinnut laskun lähettämistä voimayhtiölle alavirran suunnasta tulvan mukana vaeltaneiden roskakalojen lisäämän työmäärän vuoksi.

Hirsjärven hoitokalastushanketta rahoittavat Hirsjärvi-Ihamäki-Kivisojan osakaskunta ja Rapula Oy, joka on Jukka Kummunsalon yritys. Kummunsalo on tehnyt myös suunnitelmat Hirsjärven hoitokalastukselle.

Kaupunki antoi 1 500 euron avustuksen.

– Se on hyvä kädenojennus. Me olemme pieni osakaskunta. Toivon, että yritykset ja yksityiset lähtisivät mukaan tukemaan hoitokalastusta ja järven hyvinvointia. Pienetkin summat auttavat. Järven hyvinvoinnista hyötyvät paikalliset, kesäasukkaat ja järvellä kalastavat. Myös yleinen viihtyvyys alueella lisääntyy, sanoo hoitokunnan puheenjohtaja Mikko Mäkinen.

Hän on yhteyshenkilö, jos haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja järven hyvinvointia. Mäkisen tavoittaa numerosta 045-1372460.