Lastensuojelusta päivää, lapsestanne on tehty lastensuojeluilmoitus

0
Kuva Jori Liimatainen/TS

Tämä on kaikessa dramaattisuudessaan hätähuuto teille, lasten ja nuorten vanhemmat sekä muut aikuiset.
Lastensuojelusta kysytään: Tiedätkö mitä lapsesi on tehnyt, missä liikkunut ja kenen kanssa? Milloin lapsi on tullut viikonloppuna kotiin vai onko yöpynyt kavereilla? Tiedätkö, mitä päihteitä lapsesi kaveriporukassa käytetään? Mitä lapsellesi kuuluu, onko kaikki hyvin? Onko tarvetta varmistaa nuoren päihteettömyys huumausaineseulalla?
Kulunut kevät ja alkanut kesä on ollut kaikin puolin poikkeuksellinen. Havaittavissa on ollut sellaista levottomuutta, mitä Somerolla ei aikaisemmin ole ollut.
Päihteitä käytetään, myös päiväaikaan. Kotiin voidaan mennä ajoissa illalla, mutta päihtyneenä. Toistuvasti tehdään ilkivaltaa Kiiruun puistossa, koulujen pihoilla ja urheilukentällä.
Autolla ajetaan liikennettä törkeästi vaarantaen. Auton ratissa on nähty hyvin nuoria henkilöitä, myös alaikäisiä ja kyydissä on muita nuoria.
Täysi-ikäisiä nuoria liikkuu yläkouluikäisten nuorten keskuudessa ja tiedossa on, että päihteitä käytetään ja niitä tarjotaan myös alaikäisille. Alkanut kesä on sisältänyt silmitöntä väkivaltaa nuorten keskuudessa, nuorten hallussa on myös teräaseita.
Päihteiden käyttäjien maailma on turvatonta. Velkaantuminen ja huumausaineiden saamisen tarve sekä velkojien painostus ja kostaminen on kierre, josta ulospääsy ilman ulkopuolista apua on lähes mahdotonta. Mitä lapseni tekee, onko koko perhe vaarassa? Onko ulkona ja liikenteessä liikkuminen turvallista? Uskalletaanko puuttua?
Vuonna 2019 kesäkuun 10 ensimmäisenä päivänä ajalla 1.6.–10.6. on sosiaalitoimistoon saapunut yhteensä 10 lastensuojeluilmoitusta tai muuta yhteydenottoa, kuluvana vuotena 2020 samalla ajanjaksolla ilmoituksia on tullut 22. Ilmoituksista vain muutama koskee nuorten käyttäytymistä vapaa-ajalla, vaikka tiedossa on nuorten tilanteen ja vapaa-ajan turvattomuus ja yleinen suuri huoli.
Lastensuojelu on keinoton, mikäli yhteydenottoja ei tule ja ilmoituksia ei tehdä. Valvontaa on lisätty ja poliisin kanssa käyty keskusteluja turvallisuuden lisäämiseksi. Yhteydenottoja ja ilmoituksia voi tehdä myös anonyymisti omaa henkilöllisyyttään kertomatta. Ilmoituksia todennäköisesti tulee enenevissä määrin ja tilanteisiin puututaan. Yllä olevat kysymykset tulevat ajankohtaiseksi.
Kaikilla perheillä on omanlaisiaan pulmia. Arviolta joka viidennen lapsen kasvatukseen tarvitaan jossain vaiheessa asiantuntija-apua.
Tukea ja apua kannattaa hakea ajoissa, ennen kuin ongelmat ovat kasvaneet liian suureksi. Oman lähipiirin lisäksi apua kannattaa pyytää esimerkiksi koulun terveydenhoitajalta, kuraattorilta, psykologilta tai terveyskeskuslääkäriltä, jotka osaavat ohjata tarvittaessa myös eteenpäin.
Lastensuojelu tarjoaa tukea ja apua vanhempia ja nuorta kuullen ja yhdessä moniammatillisesti ratkaisuja miettien. Lastensuojelun ei ole tarkoitus olla pelote, vaan taho, joka viime kädessä takaa lapsen ja perheen turvallisuuden, mikäli muu apu ja tukitoimet ovat riittämättömiä. Kynnys ja uskallus ottaa yhteyttä, myös lastensuojeluun, tulisi olla hyvin matala.
Turvallista kesää kaikille ja pidetään toisistamme huolta!

Lastensuojelun työryhmä