Mäkelän asuinalueelle tulossa 19 tonttia

0
Kaava-alue sijaitsee Turuntien, Jaatilantien ja Taka-Simolantien välisellä alueella, Merivirran marraskuussa 2012 palaneen teollisuusrakennuksen tontin takana.

Turuntien, Jaatilantien sekä siitä haarautuvan Taka-Simolantien väliselle peltoaukealle kaavoitetaan Someron uutta pientaloaluetta.

Ympäristölautakunta esittää ensi viikolla kokoontuvalle kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Mäkelän alueen kaavaehdotuksen sekä siihen liittyvän muun ehdotusvaiheen kaava-aineiston.

Sen jälkeen aineisto tulee julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi rakennustoimistoon sekä kaupungin nettisivuille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat rakennustomistossa nähtävillä koko kaavan laadinnan ajan.

Ympäristölautakunnan hyväksymän ehdotuksen mukaisesti uudelle alueelle saa rakentaa 19 asuintonttia. Määrä sisältää mahdollisuuden omakotitaloille sekä paritaloille talousrakennuksineen.

Kriittisen palautteen johdosta rakennuspaikkojen kokoja suurennettiin. Alunperin pienimpien tonttien oli määrä olla 640 neliön kokoisia, mutta valmistelussa on nyt päädytty selkeästi isompiin. Niiden katsotaan sopivan paremmin Someron kaltaiseen pikkukaupunkiin.

Maankäyttöinsinööri Jyrki Virtanen kertoo tonttien koon olevan tuhannen neliön molemmin puolin. Pienimmät uusista tonteista ovat 854 ja 855 neliötä. Seuraavaksi suurimmat ovat yli 900:n. Suurin tontti on 1 398 neliötä.

Tonttien koon kasvun ohella kaava-alue supistui ja korttelirakennetta muutettiin. Alunperin tontteja oli nykyisen 19:n sijaan 33.

– Tonttijako on ohjeellinen ja siinä on kytkentämahdollisuuksia.

– Somerolla toteutetaan yleisesti ohjeellista tonttijakoa. Se poikkeaa esimerkiksi Forssasta ja Salosta, jotka käyttävät kaavoituksessaan sitovaa tonttijakoa. Meillä kaavan sisäisiä tonttirajoja voidaan muuttaa vapaammin, Jyrki Virtanen selvittää.

Virtanen toteaa olevan tavoitteena, että kaava saataisiin hyväksyttyä tämän vuoden puolella. Kauemminkin voi kuitenkin mennä.

—————————————————————-

Kulkuu asuinalueelle järjestyy pääosin Mäntytien risteyksen kohdasta

Uudelle Mäkelän asuinalueelle ei tehdä suoraa liittymää Turuntielle. Lupaa siihen tuskin edes saisi. Kulku tapahtuu nykyisen Mäntytien risteyksen kohdalta, jonne käännytään Jaatilantieltä.

Pääosa alueesta on vanhaan Mäkelän tilaan kuulunutta peltoa, jonka kaupunki on ostanut. Mäkelän tila on erotettu Ruunalan kantatilasta 1749.

Tila sijaitsee vanhalla Jaatilan kylämäellä Mäkilän isojaon aikaisella tontilla. Tilan päärakennus on peräisin 1900-luvun alkupuolelta ja karjarakennus on 1930-luvun alusta. Tila on tärkeä osa paikallista perinnemaisemaa.

Mäennyppylän takaa kulkeva Taka-Simolantie on kaavaehdotuksessa merkitty kevyen liikenteen väyläksi. Siltä sallitaan yhteys nykyiseen asutukseen sekä muutamille uuden alueen tontille.

Rakennettavuusarviota varten tehtiin yhteensä 20 painokairausta. Pehmeikkökerrosten leikkauslujuutta tutkittiin neljällä siipikairauksella.

Maaperä on savi/silttipitoista hienorakenteista maata. Pintakerroksen paksuus on 4–5 metriä ja pohjavesi 2,5–3 metrin syvyydessä sitoutuneena saven huokosiin.

Maa on erittäin routivaa, radonia ei vapaudu.

Puurakenteiset pientalot voidaan tehdä maanvaraisina. Kellareita ei suositella.

Lähialueen kiinteistönomistajien muistutuksissa annettu palaute kohdistui erityisesti nykyisen vesihuoltoverkoston huonoon kuntoon. Hulevesisuunnitelma on laadittu niin, että uuden alueen tarpeet sisältyvät hulevesijärjestelmän päivityksiin

Somero hankki reilun seitsemän hehtaarin peltoalueen omistukseensa parisen vuotta sitten. Asemakaava laajentaa Jaatilan ja Rankkulan välistä asuinalueiden vyöhykettä keskustan pohjois- ja luoteisosassa. Alue lisää reilusti Someron tonttitarjontaa, tiivistää rakentamista ja tukee keskustan kehittämistä.