Ollaanko Somerolla yritysmyönteisiä vai eikö olla – siinäpä kysymys?

0

Varsinais-Suomi oli maakuntana maamme yritysmyönteisin. Vetureina olivat erinomaisella tuloksella ”kestomenestyjä” Liedon ohella Marttila, Salo ja Naantali. Someron sijoitus tässä joka toinen vuosi tehtävässä tutkimuksessa oli jälleen häntäpäässä. Seitsemänneksi viimeinen 25 kunnan joukossa. Aktiivisuuden merkitystä ja tasoa kuvaa seuraava vertailu.
Onko Somero siis yrittäjyydelle hankala ja kehittymätön toimintaympäristö? Kommentoin asiaa yli 30 vuoden yrittäjä ja reilun vuoden (2019-2020) Someron yrittäjien hallituksen puheenjohtajuuden kokemuksella. Vastaus on ja ei ole.
Somerolta vastasi kyselyyn 12 yrittäjää. Asukasmäärältään kaksi kertaa suuremaan kunnan, eli Liedon, vastaajamäärä oli viisi kertaa Someroa enemmän eli 64. Kyselyssä hyvin arvosanoin menestyneen, ja neljä kertaa Someroa pienemmän, Marttilan kunnan vastaajamäärä oli kaksi kertaa Someroa enemmän eli 23. Tästä voidaan vetää suora johtopäätös. Vastaajamäärä on suoraan verrannollinen kunnan yrittäjämyönteiseksi arviointiin.
Luin juuri viestin kaupunkimme perusturvan johtajalta. Hän pyysi välittämään tarjouspyynnön Someron yrittäjien jäsenistölle koskien kaupungin mittavien ruokapalveluiden hankinnoista paikkakunnan yrityksiltä. Tämä on eräs merkki Someron kaupungin ja yrittäjien välisestä uudistuvasta ja laajenevasta yhteistyöstä. Jo koronan alkuvaiheessa kaupunki ja sen johto osoittivat joustavuutta. Toimialat aikaistivat oma-aloitteisesti ja mahdollisuuksiensa mukaan hankintojaan, kaupunki lykkäsi vuokrasaataviaan ja tiedotti ja antoi neuvoa eri tukimuodista kiitettävästi. Ensimmäinen vastaus on siis – Somero on yrityksille hyvä ja kehittyvä toimintaympäristö.
Ennen koronaa valtakunnallisesti koko Suomen yrittäjien ja alueellisesti myös Varsinais-Suomen yrittäjien jäsenmäärä oli laskussa. Somero oli pieni poikkeus jopa pienellä jäsenmäärän kasvulla. Tämä kertoo siitä, että viimeaikaiset palvelut ja aktiivisuus on jäsenten keskuudessa koettu positiivien kehityksen merkiksi. Positiivista palautetta tuli myös koronan aikaisesta tiedottamisesta. Se ei olisi ollut mitenkään mahdollista ilman kattojärjestömme Suomen yrittäjien ja Varsinais-Suomen yrittäjien harvinaislaatuisen aktiivista, ajan tasalla olevaa informatiivista ja ruohonjuuritason yrittäjyyttä tukevaa tiedon jakamista. Upeaa työtä!
Mikäs sitten kertoo siitä, että toimintaympäristö takkuaa? Valitettavan pysyvä ja huolestuttava merkki on Joensuuntien varrella olevat kivijalkojen tyhjät liikehuoneistot. Elinvoima hiipuu, kun asukasmäärä vähenee. Se, että jäsenistöä ei 12/190 enempää saada osallistumaan ja tuomaan esiin mielipiteensä niin elin- veto- ja pitovoimalle tärkeisiin asioihin on selkeä hälytyssignaali. Nuo 12 kertoivat totuuden. Heidän mielipiteensä ihmettely ja kyseenalaistaminen ei vie mihinkään, koska se on ainoa totuus määrällisesti ja laadullisesti mikä on käsissä.
Somerolle on rekisteröity toista tuhatta yritystä. Toiminnassa tai tilapäisesti nukkuvia on arviolta 500-600. Someron yrittäjät ry:n jäseniä 190. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu tällä hetkellä jäsenkokouksessa valitut 11 jäsentä. Vastanneista vain 2 oli yhdistyksen hallituksen jäseniä. Pelkästään meidän kaikkien hallituksen jäsenten esimerkillä ja osallistumisella olisi kokonaisvastaajienkin määrä jo tuplattu. Reipas ja tarpeellinen ryhdistäytyminen toiminnan aktiivisuuden ja resurssien suuntaamisesta jäsenistön kannalta olennaisen tärkeisiin asioihin on siis syytä aloittaa itse hallituksesta.
Yrittäjien menestyminen ja hyvinvointi yhdessä kunnan elin-, veto-. ja pitovoiman vahvistumisen kanssa lisää kaikkien kuntalaisten hyvinvointia. Se on vastikkeellista peliä. Pelkkä vaatiminen ilman pienintäkään osoitusta tai käsitystä siitä mitä vaatimusten vastikkeeksi on tarjolla, ei ole hedelmällinen yhteistyön lähtökohta kenellekään. Yrittäjien ääni kuuluu ja sitä kuunnellaan jo tällä hetkellä varsin hyvin
Kyse on yrittäjäjärjestön ja sen hallituksen johdolla hankitusta ja tarjottavasta substanssista jäsenistölle ja myös yhteistyötahoille. Kun antaa niin saa. Baddingin kioski, se alkuperäinen Somerjoen kioski, yrittäjäjärjestön hoitamana on erinomainen ja vetovoimainen kaupunkimme sympaattisuutta, iloisuutta ja maalaisnostalgiaa viestivä tarina. Lisäksi se työllistää nuoria. Kaupunki avusti yrittäjäjärjestöä rahallisesti, jotta paikalle saatiin niin tarpeellinen WC. Kävijämäärä on ”räjähtänyt” ammattitaitoisen some-markkinoinnin, HS:n artikkelin kiitos Päivi Arvonen, kotimaan matkailun kiitos koronan ja iloisen palvelun myötä kiitos Alman ja Ainon.
Mutta se ei ole pääasia. Kioskin pyörittäminen ei saa syödä resursseja, ajallisia, merkityksellisiä ja rahallisiakaan, paikallisen yrittäjäjärjestön päätehtäviltä. Pääasia ja yrittäjien paikallisyhdistyksen tehtävä on yrittäjien toimintaedellytysten kehittäminen ja edun valvonta. Sen suunnittelusta, tehokkuudesta ja tuloksista vastaa jäsenistölle hallitus puheenjohtajansa johdolla.
Puheenjohtajakauteni suurin edistysaskel oli toimintaedellytysten kehittämisessä konkreettisen yhteistyön vahvistuminen ja kehittyminen kaupungin kanssa. Katkerin tappio tuli edunvalvonnan puolella. Kun 8 ensihoito ja ambulanssikuljetusyrittäjän, Maavirrat Somerolla, elämäntyö loppui epäreilun ja edelleen oikeusistuimissa käsittelyssä olevan kilpailutuksen tuloksena. Siinä olisi ehdottomasti tarvittu valtakunnallisesti vähintäänkin yhtä jämäkkää otetta kuin korona-aikaisessa tiedottamisessa.
Someron ei vain ole, vaan on oltava yritysmyönteinen ja -sempi paikkakunta. Tämä on oltava niin kaupungin virkamiesten kuin yrittäjien hallituksen yhteinen tavoite ja toiminnan ohjaaja. Ja oltava todennettavissa ilman selittelyjä myös eri tutkimuksien tuloksissa. Kun kaikki tarvittavat mahdollisuudet ovat käsissä. Ennen kaikkea toimintaansa laajentavat ja valtakunnallistakin näkyvyyttä ainutlaatuisuudellaan saavuttaneet yritykset ja yrittäjät. Musiikkitalon ovista kellohameisiin, varastokonteista viljankuivureihin ja seikkailumetsästä luomulihaan.
Kannattavien ja kasvavien yritysten siivittämänä lisääntyy seutukuntien työllisyys ja sen myötä vetovoima. Se mahdollistaa palvelutason jatkuvan paranemisen. Lopputuloksena elin-, veto- ja pitovoimien vahvistumisen myötä myös kassojen kilisemisen. Ja yhteispeli kääntyy kaikkien kuntalaisten hyödyksi ja iloksi. Silloin, mutta juuri silloin, oikeasti ”Somero yllättää” ja ”juttu tääl onnistuu”.

Juha Wiskari
yrittäjä