Rotaryt ryhtyivät sinilevän seurantaan

0

Suomen ympäristökeskus SYKE koordinoi valtakunnallista sinileväseurantaa ja -tiedotusta vuosittain kesäkuusta syyskuuhun. Seurannan avulla kartoitetaan kokonaiskuva meri- ja järvivesien sinilevätilanteesta.
Tänä keväänä Suomen rotarit ovat sopineet SYKEn kanssa sinilevätiedon keräämisestä noin sadassa nyt perustettavassa havaintopaikassa.
Yhteistyöprojektia valmistelemassa on ollut myös Someron rotaryklubin jäsen ja rotarypiirin 1410 Itämeri-Forumin puheenjohtaja Mikko Lindeman .
– Sinileväseurantaan osallistuminen on osa rotarien laajempaa Itämerihanketta, jossa pyritään edistämään toimia Itämeren tilanteen parantamiseksi pitkällä aikajänteellä. Rotarit ovat myös hakeneet sinilevän havainnointiin kumppaneita, jotta vesiemme suojelun tarve tiedostettaisiin mahdollisimman laajasti.
SYKE on tehnyt sinileväseurantaa jo vuodesta 1998 yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja kuntien ympäristöviranomaisten kanssa.
– Ympäristökysymykset ovat nousemassa myös Rotaryssä keskiöön, ja Suomessa kantavaksi teemaksi on valittu Itämeren tilan parantaminen, kertoo rotareiden Itämeren toimintaverkoston puheenjohtaja Pentti Aspila .
Seurantapisteissä tehdään havaintoja säännöllisesti viikoittain kesäkuun alusta syyskuun loppuun. Havainnot tallennetaan SYKEn Järvi-meriwikipalveluun, josta SYKE saa ne sinilevätilannetta kartoittavan sinilevähavaintokartan ja vuosien välistä vaihtelua kuvaavan leväbarometrin aineistoksi.
Aineistoa hyödynnetään myös valtakunnallisen sinileväseurannan leväkatsauksissa, joita SYKE julkaisee kesä-elokuun ajan viikoittain torstai-iltapäivisin. Sinileväseurannan päätarkoitus on ympäristön tilan seuranta, mutta siitä hyötyvät myös kaikki vesiemme käyttäjät, jotka saavat näin ajantasaista tietoa sinilevätilanteesta.
– Säännöllisesti tehtävät havainnot ovat sekä seurannalle että tutkimukselle tärkeitä. Kansalaiset ilmoittavat herkemmin siitä, jos vesistössä on sinilevää. Havainnot siitä, ettei sinilevää ole, ovat kuitenkin tutkimuksellisesti yhtä tärkeitä, kertoo Suomen merialueiden kasviplanktonseurannasta vastaava erikoistutkija Sirpa Lehtinen SYKEstä.
– Toivottavasti rotarien lisäksi myös monet muut kansalaiset innostuvat ottamaan osaa havainnointiin, kannustaa Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kaupp i.
Kuka tahansa voi osallistua sinilevähavainnointiin Järvi-meriwikin avulla. Se on Suomen vesien oma verkkopalvelu, johon voi perustaa oman havaintopaikan ja ryhtyä seuraamaan muun muassa sinilevätilannetta, pintaveden lämpötilaa ja näkösyvyyttä. Havaintojen tallentaminen Järvi-meriwikiin sujuu Havaintolähetti-verkkosovelluksella. Kesällä 2019 Järvimeriwikiin saatiin kansalaisilta yhteensä yli 1 200 sinilevähavaintoa.