Somero ei todennäköisesti ole susien reviirialueetta

0
Kartan isot ympyrät kertovat susien laumareviiristä ja pienet kahden suden reviireistä. Värit kuvaavat reviiristatuksen todennäköisyyttä: vihreä= selvä perhejakauma tai reviiri, oranssi = todennäköinen pari tai lauma (ei näy Lounais-Suomen kartalla) ja punainen= epävarma pari tai perhelauma (Somerolla). *) -merkki tarkoittaa, että reviirillä on kuollut alfanaaras eli reviirin status on epävarma.

Suomessa oli maaliskuussa 2020 todennäköisimmin 30 susilaumaa. Suomen itäisen valtakunnanrajan molemmin puolin liikkui kuutisen laumaa. Laumojen kokonaismäärä kasvoi vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna noin 25 prosenttia.

Luonnonvarakeskus on kehittänyt vuoden aikana susikannan arvioinnissa käytettävää menetelmää siten, että arvioon liittyvää epävarmuutta ilmaistaan todennäköisyysjakauman avulla. Koska kyse on luonnossa elävistä eläimistä, kannan koon arviointiin liittyy aina jonkin verran epävarmuutta.

Somero ei tutkimuksen mukaan ole varmaa susien reviirialueetta. Tutkimus jakaa tulokset kolmeen osioon: selvä, todennäköinen tai epävarma pari tai perhelauma. Someron kohdalla status on epävarma.

− Laumoja oli aiempaa enemmän erityisesti läntisessä Suomessa. Siellä oli todennäköisimmin 18 laumaa, kertoo tutkimusprofessori Ilpo Kojola Lukesta.

Susipareja oli todennäköisimmin 17.

Susilauma tarkoittaa kolmen tai useamman suden ryhmää, jotka liikkuvat pääosin yhdessä ja jakavat saman reviirin. Pari tarkoittaa kahta yhdessä liikkuvaa ja saman reviirin jakavaa sutta. Susikannasta suurin osa elää talvisin laumoissa tai pareina.

− Kevään 2019 pentutuotto oli hyvä, ja näin parit muuttuivat pentujen syntymisen myötä laumoiksi, Kojola kertoo.

Susien yksilömäärän arvioidaan maaliskuussa 2020 olleen 90 prosentin todennäköisyydellä 216−246 yksilöä. Vuosi sitten maaliskuussa kannan suuruudeksi arvioitiin 185−205 yksilöä.

Vuoden 2019 hyvä pentutuotto voi realisoitua kannan runsastumisena aikaisintaan kevään 2021 pentutuotossa, kun 2019 syntyneet sudet saavuttavat sukukypsyysiän.

− Vuoden 2019 hyvän pentutuoton odotetaan näkyvän vaeltavien susien aiempaa suurempana määränä tänä kesänä ja uusien reviirialueiden valtaamisena syksyn ja talven aikana. Reviirien määrä on suurimmillaan alkutalvesta, ennen kuin talviajan ankarammat olosuhteet kasvattavat kuolleisuutta, kertoo erikoistutkija Samu Mäntyniemi .