Työttömyysprosentti 11 Somerolla

0

Someron työttömyysprosentti oli toukokuussa 11. Tilanne on oletettavastikin pahentunut kevään aikana, sillä tammikuussa se oli 7,3.
Somerolla oli toukokuun lopussa 401 työtöntä työnhakijaa. Ero vuodentakaiseen oli 60 prosenttia, sillä 2019 luku oli 250. Lomautettuja työttömistä työnhakijoista oli 125.
Someron työvoima on yhteensä 3 645 ihmistä. Työnhakijoita oli toukokuussa 401, joista miehiä 194 ja naisia 207. Alle 25-vuotiaita heistä oli 50 ja yli 50-vuotiaita 178.
Pitkäaikaistyöttömiä oli toukokuun lopussa 55.
Avoimia työpaikkoja oli 25.
Varsinais-­Suomen työ­ ja elinkeinotoimistossa oli toukokuun lopussa 35 300 työtöntä työnhakijaa. Toukokuun aikana työttömien määrä yleensä alenee – nyt 2 000 henkilöllä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä puolestaan lähes kaksinkertaistui kasvaessaan 17 000 henkilöllä (93 %).
Niin Varsinais­-Suomessa kuin koko maassakin työttömien määrän kasvu oli pääosin lomautettujen määrän kasvua.
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli toukokuun lopussa Varsinais­Suomessa 15,4 prosenttia eli 7,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (16,5 %).
Toukokuussa työttömien määrä kasvoi rajusti viime vuodesta Varsinais­Suomen seutukunnissa. Kovinta kasvu oli Turunmaan saaristossa (119%) ja hitainta Salon seudulla eli Salossa ja Somerolla (72%).