Kauramäen muistokivelle oma tontti

0
Somerniemi-Seura pystytti kesällä 1992 Kauramäen seuraintalon pihalle sotaan lähteneiden muistokiven. Paljastustilaisuudessa oli läsnä 13 paikalta sotaan lähtenyttä.

Teksti ja kuvat Manu Kärki

Suomen Kulttuurirahasto lahjoitti kesäkuun alussa Somerniemi-Seuralle Oinasjärven kylässä sijaitsevan Kauramäki-nimisen tontin, jonka pinta-ala on 0,2 hehtaaria. Tontilla sijaitsee sotaan lähteneiden muistokivi, jonka Somerniemi-Seura pystytti kesällä 1992.
Suomen Kulttuurirahasto sai vuonna 1974 kuolleen Eeva Rauhankallion testamenttilahjoituksena Somerniemeltä lähes 400 hehtaarin maa-alueet. Lahjoitus tuli ajankohtaiseksi, kun rahasto ryhtyi myymään maa-alueita, joiden sisällä Kauramäen tontti sijaitsee. Samalle tontille rakennettiin vuosina 1914–1915 Oinasjärven-Jakkulan kiertokoulu. Rakennus lahjoitettiin 1930-luvun alussa Somerniemen Maamiesseuralle, joka puolestaan antoi korvausta vastaan talon käyttöoikeuden Suojeluskunta- ja Lotta-yhdistyksille. Kauramäki oli monenlaisten tilaisuuksien ja juhlien pitopaikkana aina vuoteen 1955, jolloin se purettiin.
Sotaan lähteneiden muistokiven paljastustilaisuus oli 31.5.1992. Suomen Kulttuurirahastolta oli saatu lupa muistokiven pystyttämiseen ja alueen raivaamiseen.
Pentti Harjula ja Antti Nikander siirsivät paikalle luonnonkiven, johon kiinnitettiin messinkilaatta seuraavalla tekstillä: Tältä Kauramäen seurojentalon pihalta lähtivät somerniemeläiset sotaan 1939–1945. Kun on vaaralle alttiina syntymämaa, kotiaskareet jäädä saa. Muistokiven pystytti kiitollisena Somerniemi-Seura kesällä 1992. Muistokivellä Somerniemi-Seura halusi juhlistaa myös Suomen 75 itsenäisyysvuotta.
Kauramäen pihalle kokoontuivat linnoitustöihin lähteneet miehet kesäkuun alussa 1939, ja talvella 1940 sinne tuotiin talvisodassa kaatuneita vainajia. Kesällä 1941 Kauramäestä lähti rintamalle 170–180 miestä, joista lähes puolet kaatui.
Muistokiven paljastustilaisuudessa oli yleisöä runsas sata, joista kolmetoista oli lähtenyt sotaan samalta paikalta. Juhlapuheen piti kirkkoherra Lauri Moilanen ja Marja Härme lausui runon. Lippuvartioston muodostivat Anja Kaase , Pentti Harjula ja Ensio Soini .
Muistokivi sijaitsee huonokuntoisen yksityisen metsätien varrella. Somerniemi-Seuran kokouksissa käytiin keskustelua myös siitä, olisiko muistokivi syytä siirtää toiseen paikkaan, jossa se olisi paremmin yleisön nähtävänä. Vaihtoehtoina oli Somerniemen kirkon tai kesätorin ympäristö.
Entinen sijoituspaikka päätettiin kuitenkin säilyttää, koska muistokiven alkuperäisenä tarkoituksena oli säilyttää sen paikan muisto, josta sotaan lähdettiin ja jonne osa arkussa palasi.

Suomen Kulttuurirahasto lahjoitti Somerniemi-Seuralle tontin, jolla sijaitsee sotaan lähteneiden muistokivi.