LHJ tahkosi historian parhaan tuloksensa

0

Loimi-Hämeen Jätehuolto teki viime vuonna historiansa parhaan tuloksen. Yhtiön liikevaihto muut tuotot olivat ennätykselliset hieman yli 12 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos hieman yli miljoona euroa.
Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolosuhteet ovat kuitenkin asettaneet haasteita ja tuoneet muutoksia toimintaan kevään aikana. Myös kevään yhtiökokous pidetiin poikkeusjärjestelyin, kun yhtiökokouspöytäkirja hyväksyttiin kaikissa omistajakunnissa yksimielisellä päätöksellä ilman varsinaista yhtiökokousta.
Hyvän tuloksen taustalla olivat muun muassa ennakoitua suuremmat käsittelyyn tulleet jätemäärät, joita voitiin hyödyntää menestyksekkäästi erilaisissa kierrätysratkaisuissa. Samaan aikaan yhtiön kulurakennetta pystyttiin joiltain osin tiivistämään. Osaltaan hyvään kokonaistulokseen vaikuttivat myös tytäryhtiöiden menestyminen omissa liiketoiminnoissaan ja niiltä saadut osingot.
Hyvin sujunut viime vuosi mahdollisti yhdyskuntajätteiden vastaanottomaksujen alentamisen ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa. Vuoden 2019 lopulla tehtiin myös yhtiön historian suurin yksittäinen investointi, kun LHJ liittyi jätevoimalaitos Westenergy Oy:n osakkaaksi 19 prosentin osuudella. Tämä mahdollistaa yhtiön mukaan vakaat ja alenevat käsittelymaksut myös jatkossa.
Koko LHJ Groupin liikevaihto ja muut tuotot, noin 25 miljoonaa euroa sekä liiketoiminnan tulos, noin 2 miljoonaa, laskivat hieman edellisestä vuodesta.
– Tulevaisuuden näkymiä varjostaa vallitseva maailmanlaajuinen koronavirustilanne. Tämä vaikuttaa myös LHJ Groupissa osaan yritysten toiminnoista, kertoo toimitusjohtaja Immo Sundholm .
– Meillä on onneksi monipuolinen yrityskokonaisuus, jossa osa toiminnoista eivät ole niin herkkiä poikkeustilanteen tuomille muutoksille.
– Yhdyskuntajätehuollon puolella erityisen myönteisenä kehityksenä tulevaisuutta silmällä pitäen voidaan pitää hallituksen esitystä uudeksi jätelaiksi. Eduskunta käsittelee lakiesitystä syksyllä. Astuessaan voimaan kuten on esitetty, se tuo selkeyttä koko jätehuollon kenttään. Laajempi kuntavastuu edistää kierrätystä ja aikaansaa uusia ympäristöä edesauttavia ratkaisuja, nykyiseen hajanaiseen tilanteeseen verrattuna.
– Jätelakiesityksessä on luovuttu muun muassa jätteenkuljetuksen kaksoisjärjestelmästä, jolloin kuntalaisten jätteen keräys- ja kuljetus voitaisiin tehdä jatkossa myös LHJ:n alueella hyvin suunniteltuna ja kilpailutettuna kokonaisuutena. Näin toimitaan pääosassa Suomea ja kaikkialla muualla Euroopassa. Lisäksi jätteen lajitteluvaatimukset ovat kiristymässä muuan muassa biojätteen ja lasi-, metalli-, muovi- ja kartonkipakkausten osalta. Myös näiden järjestämisessä LHJ:llä olisi jatkossa entistä suurempi rooli, sanoo Sundholm.
LHJ:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Teuvo Suominen Loimaalta ja varapuheenjohtajana Jaana Koota Akaasta. Someron edustajana hallituksessa jatkaa Heikki Tuomisto .
LHJ on 16 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka tuottaa jätelainsäädännössä kunnille määrätyt palvelutehtävät omistajakuntiensa alueella. Yrityksellä on käsittelykeskukset Forssassa ja Säkylässä. Palveluita tuotetaan kaikissa omistajakunnissa.
Somero omistaa yhtiöstä reilut seitsemän prosenttia.