Miten tästä eteenpäin?

0

Jani Kurvinen ottaa ansiokkaasti kantaa Somero-lehdessä 28.7.2020 Suomen kuntien tulevaisuuteen. Mitä lienevät ne KAKS:in tutkimukset, joihin juttu perustuu. Erityisesti jäi vaivaamaan ne 12 vakauttamis- ja sopeuttamistointa, jotka kansalaisten enemmistö voi hyväksyä, vaikka ei kannata?

Tai vastustajien määrä on suurempi julkisten menojen korottamisen, lainanotolla lisäämisen, verojen korottamisen, vähennysten karsimisen ja julkisen omaisuuden myymisen suhteen, vaikka selvä enemmistö voisi nämä hyväksyä.

Tai yli 60-vuotiaat suhtautuvat suopeammin julkisten palvelujen leikkaamiseen, palvelumaksujen korotuksiin ja paikalliseen sopimiseen.

Miten enemmistö voi hyväksyä, vaikka ei kannata. No, tietenkin rukataan lainsäädäntöä siihen suuntaan, kun ensin on arvioitu, että kansa ei nouse barrikadeille, mutta tietyn kansanosan kurjistumisen annetaan jatkua.

Teuvo Kuu- Karkku