Vuonna 2000: Häntälän notkot Naturaan

0

Somero-lehti 14.7.2000

Teksti: Seppo Kummala

Someron, Kiikalan ja Perttelin alueella sijaitseva Rekijokilaakso sisällytetään Natura 2000 -ohjelmaan. KHO hylkäsi ehdotusta vastustavat valitukset aiheettomina.

Naturaan sisällytettävä Rekijokilaakso on kooltaan 1356 hehtaarin suuruinen alue, johon kuuluvat muun muassa Häntälän notkot. Rekijokilaakso on Uskelanjokeen laskevan Rekijoen muodostama jyrkkärinteinen, syvä ja polveileva maasto, jonka rinteitä on perinteisesti käytetty karjan laidunmaina. Alueelle muodostuneet tuoreet niityt ovat poikkeuksellisen runsaslajisia sekä kasvistoltaan että eläimistöltään.

Useimmissa Natura-valituksissa ei kiistetty alueen luonto- ja suojeluarvoja, vaan tapaa ja laajuutta, jolla alue määriteltiin. Rekijoen liittämisestä Naturaan tehtiin seitsemän valitusta, joiden takana oli yhteensä lähes 100 allekirjoittanutta tahoa.

KHO katsoi kaikki valitukset aiheettomiksi, eikä Natura-rajausta muutettu. Se ei myöskään nähnyt valituksissa vaadittua katselmusta tarpeelliseksi järjestää, vaan totesi asiakirjoista saatavan selvityksen riittävän.