Kaikkien on kiinnitettävä lisää huomiota suojatiesääntöihin

0
Ylikonstaapeli Ville Sula Turusta tietää, että Somero on sijoittunut huonosti, jopa surkeasti liikenneonnettomuustilastoissa. Muun muassa somerolaisten eniten käyttämää suojatietä voitaisiin parantaa uuden tieliikennelain suomin keinoin. Sula suosittelee Someron päättäjiä testaamaan, millaiseksi korotettu ja pyöräilijät etuajo-oikeutetuiksi osoittava liikennemerkki B7 paikan muuttaisi. - Jos tilanne menee huonompaan suuntaan, niin ainahan voidaan palata takaisin vanhaan. Mutta olisi se kokeilemisen arvoinen asia, ylikonstaapeli Ville Sula pohtii.

Somerolla on suuri riski loukkaantua onnettomuuksissa

Koulut alkoivat eilen. Liikenne kokee muutoksia, kun suuri määrä lapsia ja nuoria tulee mukaan liikenteeseen.

Someron keskustassa on monia vaarapaikkoja. Moni onnettomuus tapahtuu suojateillä, vaikka niiden tulisi olla kevyelle liikenteelle turvallisia.

Maakunnallisessa vertailussa Somero todettiin viidenneksi pahimmaksi onnettomuuskunnaksi. Vaikka täällä ei edes ole isoja, vilkkaita teitä.

Liikenneopettaja Pekka Torkkola nimeää rinnakkaistien ylittävät suojatiet Shellin ja Lidlin kohdalla vaarallisimmiksi.

– Ajonopeudet ovat kovempia kuin keskustassa. Kaksi kaistaa aiheuttaa lisää vaaroja, jos toinen auto ajaa suojatien eteen pysähtyneen auton ohi. Suotavaa olisi käyttää alikulkuja. Lidlin risteyksessä puuttuu myös suojakoroke suojatien edestä etelästä tultaessa, Torkkola arvioi.

Härkätien kohdalla Joensuuntiellä oleva suojatie on paikka, jossa somerolaiset usein ajavat liikennesääntöjen vastaisesti.

– Autoilijat pysähtyvät usein vasta suojatien jälkeen kääntyäkseen Urheilutielle, ja samalla peittävät näkyvyyden vastakkaisesta suunnasta tulevilta.

Lain mukaan ”jos näkyvyys suojatielle on rajoittunut muulla tavoin ajoneuvolla on hidastettava ja tarvittaessa pysäytettävä ennen suojatietä”.

Eniten käytetty suojatie sijaitsee Heikintien ja Koulutien välisellä tieosuudella Joensuuntiellä, paikassa missä oli epäonnistunut liikennevalokokeilu. Siihen tulee myös kevyen liikenteen väylä Kiiruun koululta.

Suuri osa pyöräilijöistä ylittää suojatien ajaen. Myös suuri osa autoilijoista pysähtyy, arviolta kolme neljästä, vaikka heillä ei ole väistämisvelvollisuutta. Ongelmat puskevat pintaan, jos pyöräilijä kuvittelee autoilijan väistämisvelvolliseksi.

Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen toteaa, että pyörää ei tarvitse taluttaa.

– Mikään laki ei kiellä ajamasta suojatietä, mutta silloin pitää antaa autoilijalle tietä. Eli pyöräilijällä on väistämisvelvollisuus autoilijaan nähden. Toisaalta pienen koululaisen on turvallisempaa ylittää suojatie taluttaen, koska silloin hän pystyy havainnoimaan muuta liikennettä tarkemmin.

Paikan turvallisuutta voisi edesauttaa myös nopeusrajoituksen alentaminen, jolloin ennakointi on kaikille helpompaa.

Vaaroja aiheuttavassa paikaksi ratkaisuksi astuu uusi tieliikennelaki ja liikennemerkki B7, Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa.

– Silloin suojatien kohdalle pitää rakentaa myös koroke. Yhdessä merkin kanssa autoilijat väistävät silloin aina pyöräilijää. Tilanne selkiytyisi kyseisessä paikassa, jos kerran suuri osa autoilijoista jo nyt pysähtyy ja väistää siinä.

Markkanen huomauttaa, että Liikenneturva ei voi antaa määräyksiä tai suosituksia yksittäisissä liikenneratkaisuissa. Mutta järjestely on mahdollinen toteuttaa, jos kunnan päättäjät niin haluavat.

Eräs vaarapaikka Somerolla on liikenneympyrä. Sääntöjen sisältö asiassa on yksiselitteinen: Ympyrässä autoilija väistää pyöräilijää mennen tullen, poistuttaessa tai tultaessa ympyrään.

Varsinkin ympyrästä poistuessaan autoilijan huomio ei välttämättä kohdistu jalankulkijaan/pyöräilijään, vaikka pitäisi.

Liikennesäännöt edellyttävät asioita jo ennen väistämistilannetta. Ensinnäkin risteystä lähestyvän on noudatettava erityistä varovaisuutta. Nopeutta vähentämällä tai pysähtymällä on selvästi osoitettava, että aikoo noudattaa väistämisvelvoitettaan.

Myös pyöräilijän on näytettävä suuntamerkkiä. Autoilijan on väistettävä jos hän on kääntymässä, jolloin hänen tulee väistää risteävää tietä ylittävää pyöräilijää. Autoilijan väistövelvollisuus on myös kärkikolmion/stop-merkin takaa tai pihasta tullessa.

Pyöräilijä väistää tullessaan pyörätieltä ajoradalle, ellei opastein ole muuta osoitettu.