Valtiosihteerityöryhmä on esittänyt, että postinkannossa siirryttäisiin kolmipäiväiseen jakeluvelvoitteeseen vuoden 2022 alusta. Samaan aikaan otettaisiin käyttöön määräaikainen haja-asutusalueiden tiedonvälitystuki.

Jakelu- ja tukiratkaisu ei saa ajaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella. Myös maaseutu tarvitsee sanomalehdet viidesti viikossa ja luotettavia tiedonleviämiskanavia. Haja-asutusalueiden laajakaistayhteydet ovat toistaiseksi liian heikot, jotta sitä kautta tieto leviää.

Koronakriisi on osoittanut, että maaseutuasumisen suosio on kasvussa. Toimivaa postijakelua tarvitsevat kaikki.

Tukien tulee kohdentaa myös logistisiin investointeihin uusiin postinjakelumalleihin sekä eri palveluiden yhdistämiseen postinjakeluun. Tukea sellaiseen, joka parantaa palveluita maaseudulla ja rohkeutta ottaa käyttöön uusia toimintatapoja.

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliiton sanoin: talouden elpymisessä keskeisessä roolissa oleva kehittyvä maaseudun elinkeinotoiminta ja maaseudun sekä kaupunkien yhteistoiminta edellyttää riittävän laadukasta tiedonvälitystä niin sanomalehtien, kirjeiden kuin digitaalisten materiaalienkin muodossa. Nopeiden verkkoyhteyksien varmistaminen kaikkialla Suomessa vaatii merkittäviä investointeja ja nopeasti.