Perusturva tarvitsee tämän vuoden menoihinsa lisää euroja. Lisämäärärahasumma on liki 700 000 euroa.

Menojen kasvua on erityisesti asiakaspalveluiden ostojen osalta lastensuojelussa, päihdehuollossa, mielenterveystyössä, vammaispalveluissa, vanhuspalveluiden vastaanotossa ja kehitysvammatyössä.

Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asumispalveluiden ostot ovat kasvaneet, kuten myös ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ostot.

Erikoissairaanhoitoa ei ole otettu laskelmaan mukaan. Tämän hetken toteutuman mukaan erikoissairaanhoidon palveluiden osto tulee alittamaan määrärahavarauksen, mutta tilanne on kokonaisuudessaan epävarma.

Vs. perusturvajohtaja Marjaana Sorokin sanoo koronallakin olevan osuutensa lisäeuroihin.

– Keväällä piti varautua poikkeustilanteeseen; rahaa meni suojamaskeihin ja muihin turvallisuusnäkökohtiin. Täytyi myös resurssoida lisää henkilökuntaa.

Koronatilanteesta johtuen työyhteisöjen työnohjauksen tarve on kasvanut. Perusturvalautakunnan mukaan loppuvuoteen tulee varata jokaiselle työyhteisölle mahdollisuus käyttää työnohjauspalvelua. Tämä varaus tarvitaan myös vuodelle 2021.

Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle noin 698 000 euron lisämäärärahaa tälle vuodelle.