Pientä elpymistä heinäkuun työttömyysluvuissa: Somerolla puolet vähemmän lomautettuna kuin kevään huippuna

0
Varsinais-Suomen seutukunnista työttömyyden kasvu oli heinäkuussa voimakkainta Vakka-Suomessa Valmet Automotiven autotehtaan määräaikaisten lomautusten takia. Elokuun puolivälissä Valmet Automotive ilmoitti, että se kutsuu yli 500 lomautettua työntekijäänsä takaisin töihin tästä viikosta alkaen. Arkistokuva: Jori Liimatainen.

Työttömien määrä on korona­kriisin seurauksena yhä koholla Somerolla, Salon seudulla ja koko maassa. Erityisesti lomautettujen määrä oli selvästi isompi kuin vuotta aiemmin.

Lomautettujen määrä on kuitenkin puolittunut toukokuun alun huippuluvuista, kertoo tiistaina julkaistu Varsinais-Suomen Työllisyyskatsaus.

Somerolla lomautettuja oli heinäkuussa 73, kun huhtikuun huippumäärä oli yli 139.

Heinäkuussa Someron työttömyysprosentti oli 9,8. Vuotta aiemmin se oli 7,8.

Varsinais-Suomen seutukunnista työttömyys kasvoi hitaimmin Salon seudulla eli Somerolla ja Salossa. Työttömyys kasvoi vain 27 prosenttia.

Talouden äkkipysähdys supisti työvoiman kysyntää Varsinais­-Suomessa, mutta lievää elpymistä on tapahtumassa, huomioi Työllisyyskatsaus.

Somerolla avoimien työpaikkojen määrässä ei ole tapahtunut suurta muutosta, vaan luku oli vuosi sitten ja on nyt noin 30.

Salossa avoimien työpaikkojen määrä oli kolmannes vähemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa. Heinäkuussa kaupungissa oli avoinna yli 233 työpaikkaa.

Turussa suurin työttömyysprosentti, Sauvossa pienin


Kuntien väliset erot työttömyydessä ovat isoja. Varsinais-Suomessa korkein työttömyysprosentti on Turussa, 18,0 prosenttia, ja alin Sauvossa, 6,0 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömiä on enemmän kuin vuosi sitten ja maaliskuussa alkanut määrän kasvu jatkui. Somerolla pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt samana, heinäkuussa 65 henkilöä.

Nuorten työttömyys taas kasvoi vuotta aiemmasta lievästi.

Lomautettujen määrä laskee maakunnassa


Lomautusten huippuviikot näyttävät olevan toistaiseksi ohi. Huhtikuussa lomautuksia noin 12 000 henkilöllä Varsinais-Suomessa, mutta alkamistahti on siitä hidastunut. Heinäkuussa määrä oli 3 100.

Vain harvat lomautukset ovat muuttuneet työttömyyksiksi, kertoo Työllisyyskatsaus.

Koronakriisin alussa lomautukset painottuivat vahvasti majoitus-­ ja ravitsemisalalle, kauppaan ja muihin palveluihin. Varsinais-­Suomessa lomautukset yleistyivät nopeasti myös teollisuudessa. Touko-­heinäkuussa lomautukset kohdistuivat tasaisemmin eri aloille. Majoitus-­ ja ravitsemisalalla lomautustahti hidastui ja vastaavaa tasoittumista tapahtui myös teollisuudessa.

Lomautukset ovat alueella kohdentuneet eniten teollisuuteen.

Työttömyysluvut


Varsinais-Suomi ja Suomi heinäkuussa


Varsinais-­Suomen työ-­ ja elinkeinotoimistossa oli heinäkuun lopussa 33 100 työtöntä työnhakijaa.

Tästä lomautettuna oli 7 100.

Ely-keskukset laskevat lomautetut työttömiksi.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli heinäkuun lopussa 14,5 prosenttia.

Se on 5,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Koko maassa oli lomautettuna heinäkuun lopussa 100 000 henkilöä.

Se on 83 900 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.

Kesäkuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 35 000:lla.

Lähde: Varsinais-Suomen Ely-keskuksen Työllisyyskatsaus ja TEM.