Someron salipula iskee lukioikäisiin

0
Kouluterveyskyselyn tuloksia lukioikäisten liikkumisaktiivisuudesta.

Someron lukiolaisten liikuntamäärät ovat kurjalla tolalla! Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2019 tekemän Kouluterveyskyselyn mukaan Someron lukion 1. ja 2. luokkalaisista ainoastaan 7,6 prosenttia (!!) harrastaa vapaa-aikanaan hengästyttävää liikuntaa vähintään 7 tuntia viikossa, maan keskiarvon ollessa 19,9 prosenttia. Vaikka Forssassakin jäädään maan keskiarvosta, on siellä yli 7 tuntia vapaa-ajallaan liikkuvia lähes 2,5-kertainen määrä somerolaisiin verrattuna (18,8 %).

Somerolla tämä romahdus vapaa-ajan liikkumisessa tapahtuu erityisesti juuri lukioiässä. Vielä peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten kohdalla samaisen tutkimuksen mukaan somerolaiset liikkuvat saman verran kuin maassa keskimäärinkin. Yli 7 tuntia vapaa-ajallaan liikkuvia 8. ja 9. luokkalaisia on Somerolla 20 prosenttia maan keskiarvon ollessa 21,5. Pudotus vapaa-ajan liikuntamäärissä siirryttäessä lukioikään on dramaattinen.

Someron lukiolaiset eivät vaikuttaisi olevan täysin haluttomia liikkumaan, sillä viikossa 1 tunti ja sen alle liikkuvien osuus on joko maan keskitasoa tai jopa selvästi alhaisempi (1 h liikkuvat). Meidän lukiolaisemme ”pakkautuvat” kyselyssä luokkiin 2–3 h ja 4–6 h, aivan kuin sen edessä olisi joku este liikunnan harrastamiselle vapaa-ajalla tätä enemmän.

Yksi tällainen pullonkaula Somerolla on Monarin salivuorojen niukkuus. Vuodesta toiseen urheiluseurat tekevät salivuorohakemuksia sen mukaan, mitä toivoisivat saavansa, eivätkä edes sen mukaan, mitä aidosti tarvitsisivat. Lopulta joukkueille jaetut salivuorot ovat näitä haettujakin salivuoromääriä surullisempi luku. Tänäkin vuonna viikoittaiset salivuorot kullakin joukkueella jäävät 1–2 kertaan viikko, kun ne lukioikäisillä joukkueilla muilla paikkakunnilla ovat 3–4 kertaa viikossa.

Lukioikä on urheilua enemmän harrastaville se vaihe, jossa tehdään lajivalintoja ja aletaan erikoistumaan. Someron salipulasta johtuen erityisesti Monarilla harrastavien lajien kohdalla harjoitusmäärät vähenevät lukioikään tultaessa, kun niiden pitäisi päinvastoin lisääntyä!

Jos salivuoroja olisi Somerolla jaossa edes se määrä, mitä seurat nykyään hakevat, pääsisimme välittömästi paljon lähemmäs tuota maan keskiarvoa. Saatikka, jos salivuoroja olisi tarjolla joukkueiden aidosti tarvitsema määrä.

Jussi Varjus

Arska-Basket pj.