Vuonna 1990: Lamminniemen kuntoutuskoti rakenteille kevättalvella

0
Kesällä -92 Lamminniemi-kodin on tarkoitus olla valmis. Pienoismallina se näyttää tällaiselta.

Someron Lamminniemen kuntokeskuksen suunnittelussa on päästy puusta pitkälle. Päärahoittaja Raha-automaattiyhdistyksen rakennustarkastustoimikunta on hyväksynyt kuntokodin luonnosesityksen ja tapaturmavirasto yhtynyt RAY:n kantaan.

Pienoismalli on jo pöydällä. Urakkatarjoukset ratkaistaan vuoden vaihteessa ja rakentaminen alkaa ensi vuoden helmikuun tietämissä. Kesällä -92 sotainvalideille suunnatun Lamminniemi-kodin on tarkoitus olla valmis.

Kunnallistekniset työt ja metsän kunnostus aloitetaan jo tämän vuoden puolella, jotta alue olisi kevättalvella valmiina rakennustöiden alkamiselle.

RAY:n laskema tavoitehinta Lamminniemi-kodille liikkuu 35 ja puolessa miljoonassa.

Ei laitos vaan koti

Kuntokeskuksen johdossa on päädytty hallintojohtoiseen malliin.

– Panostus viihtyisyyteen ja terapiaan on Lamminniemessä yhtä tärkeää kuin lääketieteellinen puoli. Lääkärijohtoinen laitos olisi sairaala, kuvailee Kuntokotiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Arto Luhtala hallinnollisen ratkaisun syitä.

Kuntokeskusta suunniteltaessa onkin pyritty luomaan mahdollisimman kodinomainen laitos. Tätä on tavoiteltu muun muassa solutyyppisellä asumisella, jossa jokaisella on oma makuuhuone, mutta oleskelutilat ovat yhteiset.

Laitoksen 40 hoitopaikasta 20 on tarkoitettu pysyväispotilaille ja toiset 20 eri pituiseen kuntoutukseen tuleville. Kummalekin ryhmälle on oma asuntosiipensä.

Kodinomaisuutta lisäävänä tekijänä kummastakin siivestä löytyy myös niin sanottu vihertupakeittiö, jossa asukkailla on mahdollisuus omaistensa kanssa viettää vaikkapa juhlapäiviään.

Viihtyisyyttä luo lisäksi Lamminniemen luonto, jonka ehdoilla kuntokotia on pyritty suunnittelemaan.

Tarvetta piisaa

Someron ympäristöstä 50 kilometrin säteellä löytyy toista tuhatta yli 30-prosenttista sotainvalidia. Tarvetta Lamminniemi-kodille siis on.

Somerolaiset eivät ole laitokseen valinnassa mitenkään etusijalla. Periaatteessa laitokseen voi tulla mistä päin Suomea tahansa, vaikka Varsinais-Suomen tienoo onkin etulyöntiasemassa.

Laitos on tarkoitettu ensisijaisesti sotainvalideille. Heidän lukumääränsä laskiessa tulee laitos vähitellen ulottumaan myös sotaveteraaneille.

Kun sotainvalideja ja -veteraaneja ei enää ole laitosta käyttämään, siirtyy Lamminniemi-koti osaksi kunnan sosiaali- ja terveystointa. Tällöin kunta voi suunnitella laitoksen jatkokäytön esimerkiksi siviili-invalideille.

Hyväksyttävistä kustannuksista RAY:n osuus on 60 prosenttia, tapaturmavirasto hoitaa 30 prosenttia kuluista ja Someron Seudun Kuntokotiyhdistyksen osuudeksi jää 10 prosenttia.

Todelliset kustannukset ovat kuitenkin korkeammat kuin hyväksytyt rakennuskustannukset, joihin ei ole laskettu mukaan esimerkiksi sellaisia viihtyvyyteen liittyviä hankintoja kuten taulut ja kukkaset.

Vaikka kunta on sitoutunut osaltaan avustamaan  irtaimistomenoissa, rahoitusvajetta kuitenkin syntyy. Juuri viihtyvyystekijöissä Lamminniemi-koti kaipaa myös yksityisten tahojen auttavaa kättä.