Somero-lehti 28.8.1990

Someron ympäristölautakunta áikoo tehdä ensi vuonna melkoisen määrän erilaisia selvitystöitä. Näissä projekteissa aiotaan käyttää pääasiassa ulkopuolista asiantuntija-apua. Ensi vuoden asiantuntijapalveluksiin ehdotetaan 85 000 markan määrärahaa.

Ympäristölautakunnan mielestä Paimionjoen säännöstelyn vaikutukset vesistön tilaan on selvitettävä samoin kuin kunnan itäosan järvien happamoituminen.

Säännöstelyä on pidetty yhtenä tekijänä Paimionjoen huonoon tilaan. Lautakunta esittää Paimioonjoen säännöstelyn vaikutusten tutkimuksiin 10 000 markan määrärahaa ja happamoitumisen tutkimiseen 5 000 markkaa.

Tärkeänä asiana pidetään myös Paimionjoen vesistöalueen suojeluprojektia. Ympäristönsuojelulautakunta esittää siihen varattavaksi 100 000 markkaa. Rahat tulisivat kuitenkin elinkeinolautakunnan rahoista eivätkä ympäristölautakunnan.

Lautakunta esittää, että jo aloitettua Paimionjoen purotutkimuksia jatkettaisiin ja tähän kohteeseen varattaisiin 25 000 markkaa.

Lisäksi osallistuttaisiin Hämeen neulas- ja maaperäkartoitukseen. Se ajoittuu tälle ja ensi vuodelle. Ensi vuoden osuus on 12 000 markkaa. Kartoitus on jatkoa vuoden 1982 tutkimukselle, ja näytteiden otto aloitetaan Somerolla tällä viikolla. Tutkimuksen tekee Oulun yliopisto.

Lautakunta esittää, että ensi kesäksi palkattaisiin kesäharjoittelija tekemään kasvillisuus- ja luontoselvitystä sekä luontopolkuja. Hänen palkkaamiseensa menisi noin 25 000 markkaa.

Lisäksi varataan 8 000 markkaa luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen suojelukohteiden hoitoon. Hoitoa aiotaan tehdä yhdessä maanomistajien ja lääninhallituksen kanssa.

Ympäristölautakunnan ensi vuoden menoiksi kaavaillaan 315 000 markkaa. Tänä vuonna ne olivat 229 000 markkaa.