Hyvä päätöksenteko vaatii loistavaa valmistelua

0
Kuva Minna Määttänen/SSS

Kuluneella valtuustokaudella on käsitelty paljon isojakin asioita. Ennen Tervaskanto-Mehiläinen päätöksentekoajankohtaa löysin Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy:n tekemistä laskelmista perusteellisen ajatusvirheen. Laskelmassa henkilöstökustannus nousi samassa tahdissa hoivan hinnan kanssa. Näin ollen hoivapalvelun tuotanto tulkittiin heikosti kannattavaksi tai jopa kannattamattomaksi. Nyt asiaa valmistellaan uudelleen. Toivottavasti asiat osataan laskea tällä kertaa oikein.

Toinen paljon käsitelty asia, jossa päätöksentekeminen jäänee seuraavalle valtuustokaudelle, on oppimisympäristöselvitys. ”Klikkiotsikot” Someron merkittävästi parantuneesta oppilasmäärästä herätti niin paljon kysymyksiä, että ajauduin tarkastelemaan asiaa. Vanha totuus on, että aina on ollut oppilaita enemmän mitä on ennustettu. Tarkasteluni osoitti, että lisäys syntyvyyden päälle on ollut vuosina 1999–2020 keskimäärin noin 14 prosenttia aika isolla hajonnalla. Lähempi tarkastelu viime vuonna saatuihin oppilasennusteisiin paljasti sen, että osa tulevaisuuden oppilasmääristä oli arvioitu vain vähän syntyvyyttä suuremmaksi. Osa vuosista oli jopa syntyvyyttä pienemmillä oppilasmäärillä.

Kun esitys luo kuvan esimerkiksi alakouluikäisten alenemasta 2019–2026 lukuvuosien aikana 153 kappaletta, niin oma ”ennuste” antaa alenemaksi vain 102, kun huomioidaan muuttovoittoa syntyvyyden päälle se aiemmin toteutunut 14 prosenttia. Oppilasmäärässä virallisen ja oman ennusteeni välillä on suunnilleen pienen koulun verran oppilaita. Jos lopettamispäätöksiä tehdään pienemmän oppilasmääräennusteen pohjalta, ajaudumme tilanteeseen, jossa jäljelle jääviin kouluihin tulee todella suuret opetusryhmät. Tätähän emme halua, varsinkaan kun tälläkin hetkellä alakoulujen opetusryhmissä keskustassa on jo isoja, jopa 27 oppilaan luokkia. Tämä asia pitää valmistella myös aiempien vuosien toteutunut lisäys huomioiden.

Emmehän voi olettaa asioiden hoidon huononevan niin paljon, ettei Somero enää houkuttelisi lapsiperheitä muuttamaan. Luottamushenkilöiden tulee vaatia viranhaltijoilta parempaa valmistelua meille isoissa asioissa.

Juha Salo
kaupunginvaltuutettu,teknisen lautakunnan puheenjohtaja