Iäkkäät ovat nuortuneet

0

Iäkkäiden henkilöiden toimintakyky on nykyään parempi verrattuna saman ikäisten toimintakykyyn 30 vuotta sitten. Tämä selvisi Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa. Siinä tarkasteltiin fyysisen ja älyllisen toimintakyvyn eroja verraten nykypäivän 75–80-vuotiaita 1990-luvulla eläneisiin ikätovereihin.

Miesten ja naisten lihasvoima, kävelynopeus, reaktionopeus, sanasujuvuus, päättelykyky ja muisti ovat nykyään huomattavasti parempia verrattuna aiemmin syntyneisiin saman ikäisiin ihmisiin. Hengityskapasiteetin osalta eroja ei havaittu.

Lisääntynyt fyysinen aktiivisuus ja ihmisten suurempi koko selittävät myöhemmin syntyneiden parempaa kävelynopeutta ja lihavoimaa. Kognitiivisen suorituskyvyn eroissa taustalla on myöhemmin syntyneiden pidempi koulutus.

Myöhemmin syntyneet 75- ja 80-vuotiaat ovat kasvaneet ja eläneet erilaisessa maailmassa kuin heidän ikätoverinsa 30 vuotta sitten. On tapahtunut paljon suotuisia muutoksia, esimerkiksi parempi ravitsemus ja hygienia, terveydenhuollon palveluiden ja koulujärjestelmän kehittyminen, koulutuksen parempi saavutettavuus sekä monipuolistunut työelämä.

Onko käsitys vanhuudesta vanhanaikainen? Elämä näyttää jatkuvan keskeltä eikä pelkästään lopusta. Eliniän kasvu tuo lisää toimintakykyisiä vuosia useimmille. Samalla viimeinen elinvuosi sijoittuu yhä korkeammalle lisäten hoivan tarvetta.