Kaupunkia tulisi rakentaa historiaa kunnioittaen

0
Katsomon kohtalo puhuttaa edelleen.

Somero-lehdessä ollut urheilukenttää ja vanhaa puukatsomoa käsittelevä artikkeli herätti minussa sekalaisia mietteitä.

En ota kantaa itse kenttään. Ihmettelen kylläkin, mihin tarvitaan Somerolla 8-rataista juoksukenttää.

Vanhasta 1963 rakennetusta katsomosta tulee mieleeni joitain huomion arvoisia asioita. Miksi tämä katsomorakennus pitäisi purkaa, kun se 2015 laaditun kuntoarvion mukaan on täysin peruskorjattavissa. Korjaus voidaan tehdä jopa 1/5 osalla verrattuna uuteen, jonka esitetty hinta oheiskuluineen on noin 500 000 euroa.

En väitä, että vanha katsomo olisi jotenkin poikkeuksellisen arvokas tai sen olisi suunnitellut suomalainen eturivin arkkitehti. En saanut selville kuka hän on.

Huomautan kuitenkin, että purku on aina peruuttamaton teko. Someroa on mielestäni jo riittävästi purettu, eikä merkityksellisiä historiallisia kerrostumia juuri ole enää näkyvillä.

Nykyinen katsomo edustaa omaa aikaansa. Se voisi peruskorjattuna ja kauniisti maalattuna saada uuden elämän. Se olisi osoitus Someron kulttuurihistoriallisesta valveutuneisuudesta ja kestävän kehityksen ymmärtämisestä.

Kaupunkia tulisi rakentaa historiaa kunnioittaen ja huomioiden. Sen imagollinen merkitys ei ole vähäinen. Puurakennukset, etenkin julkiset, ovat Suomessa katoavaa kansanperinnettä. Purkamalla nykyisen katsomon pyyhittäisiin tärkeä muistijälki paikallishistoriasta. Miksikähän suomalaiset niin mielellään matkustavat muualle ihastelemaan vanhoja historiallisia miljöitä?

Nykyisin rakennukset suunnitellaan hyvin lyhytjänteisellä asenteella. Sen seurauksena ne alkavat yhä enemmän muistuttaa toinen toisiaan, koska tuoteosat ovat samoja, ei osata vaatia muuta, eikä myöskään tilaajataho halua maksaa mistään muusta kuin toiminnallisesta kokonaisuudesta sillä hetkellä. Rakennukset eivät enää tukeudu ympäristöönsä samalla tavalla kuin ennen.

Hyvällä korjaussuunnittelulla vanhasta puukatsomosta voi saada täysin käyttötarkoitustaan vastaavan rakennuksen.

Muutamia kommentteja ja huomioita hankesuunnitelmasta nähtyjä asioita.

Nykyisen katsomon etuja, lähteinä kaupungilta saadut hankesuunnitelmat.:

– Näkyvyys kentälle on parempi johtuen siitä, että katsojat ovat korkeammalla kuin hankesuunnitelman mukaisessa katsomossa.

– Yleisön tunnelma nykyisessä on varmasti parempi koska katsojat ovat kaikki yhdessä. Uudessa katsomossa yleisö jaettaisiin neljään lohkoon, jotka on jaettu viiden peltikaton alla olevaan penkkitasoon.

– Esitetty uusi katsomo ei anna katsojille tuulensuojaa.

Olivier Lemarchand
arkkitehti, SAFA
Hirsjärvi