Koko Suomi on asumisen arvoinen

0
Kuva Manu Kärki

Onko kansantaloudellisesti ja ekologisesti järkevää rakentaa Suomi uudestaan muutamaan kasvukeskukseen?
Monet hehkuttavat kaupungistumisen puolesta ja pitävät trendiä vääjäämättömänä. Koronakriisi on saanut monet toisiin aatoksiin.
Koronakriisi siirsi valtavan määrän suomalaisia etätöihin ja etäopetukseen muutamassa päivässä. Kokemukset ovat olleet vaihtelevia, mutta myös positiivisia. Tämähän voi toimia! Yhä useampi suomalainen pystyy tekemään töitä ja opiskelemaan paikasta riippumatta.
Monipaikkaisuudesta on tullut uusi trendi. Voisiko se kääntää muuttoliikettä takaisin päin? Monipaikkaisen elämän mahdollisuuksiin on havahduttu.
Miten julkinen valta voisi edistää Suomen pitämistä asuttuna laajemmin? Olen itse Someron kesäasukas ja mielelläni maksaisin osan kunnallisverostani Somerolle, missä kuitenkin myös käytän joitain palveluita. Voisin käyttää enemmänkin. Kaksoiskuntalaisuuden mahdollistaminen olisi valtiovallalta merkittävä tuki nykyaikaisen monipaikkaisuuden edistämiseen. Samoin etäopetuksen mahdollisuudet voisivat lisätä esimerkiksi pienenempien koulujen mahdollisuutta ylläpitää laajempaa kurssitarjontaa. Sama potentiaali koskee kaikkia koulutusasteita.
Koko Suomi on asumisen arvoinen ja me kristillisdemokraatit haluamme nähdä koko Suomen asuttuna. Nyt Suomea rakennetaan moneen kertaan: ensin hajautettiin, nyt tiivistetään, kohtako taas hajautetaan? Miksi kaikkien pitäisi pakkautua muutamaan kasvukeskukseen? Ei ole ekologisesti, eikä taloudellisesti järkeä siinä, jos asuntoja ja toimitiloja ei käytetä koko niiden elinkaarta. Eikä ole järkeä rakentaa rakennuksia, joita ei ole tarkoitettu kestämään usean sukupolven ajan.

Antero Laukkanen
kansanedustaja