Korona-tilanne Varsinais-Suomessa yhä rauhallinen

0

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella koronanvirusinfektioon sairastuneista on edelleen suurin osa nuoria. Tartuntaketjujen selvittäminen on onnistunut viime aikoina hyvin. Tilanne on Varsinais-Suomessa rauhallinen huolimatta tartuntamäärien lievästä kasvusta.

Todettujen tartuntojen kokonaismäärä sairaanhoitopiirin alueella on nyt 544. Viime viikon aikana (21.–27.9.) ilmoitettu yhteensä 23 covid-positiivista testitulosta sairaanhoitopiirin alueelta. Suurin osa tapauksista on ikäryhmässä 20–30-vuotiaat. Suuret joukkoaltistumiset liittyvät illanviettoihin ravintoloissa ja kodeissa pidettyihin juhliin. Tapauksista noin 20 prosenttia liittyy työ- tai vapaa-ajan matkailuun ulkomailla ja noin 16 prosenttia perheiden sisäisiin tartuntoihin.

Toistaiseksi tuntematon tartunnan lähde on tarkastelujaksolla todettu viidellä tartunnan saaneista. Tartuntaketjuista onkin kyetty selvittämään viime aikoina jopa 80 prosenttia.

Kahden viikon (13.9.–27.9.) ilmaantuvuus 100 000:tta asukasta kohden on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 8,7. Ilmaantuvuus on noussut viikkoa aiemmasta, jolloin se oli 7,5 (22.9).

Kuvassa on esitetty Varsinais-Suomessa asuvilla henkilöillä todetut koronavirustapaukset 2.3.–27.9.2020. Tilastosta voidaan huomata, että eniten positiivisia koronatapauksia ilmeni huhtikuun aikana. Tapausmäärät putosivat toukokuun aikana ja olivat selvästi alhaisemmat kesä-heinäkuun ajan. Elokuusta alkaen koronatapausmäärät Varsinais-Suomessa kasvavat vähitellen.

Tyksin kliinisen mikrobiologian laboratorio tutki viime viikon aikana yhteensä 5 533 varsinaissuomalaisten näytettä. Positiivisten näytteiden osuus oli 0,3 prosenttia. Tyks auttaa myös Satakunnan sairaanhoitopiiriä analysoimalla heidän koronanäytteitään etenkin viikonloppuisin. Tyksin sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö kokoaa Tyksin tai yksityisistä laboratorioista tulevat tiedot.

Yleisintä flunssanaiheuttaja rinovirusta runsaasti liikkeellä

Tyksin kliinisen mikrobiologian laboratorio teki kuluneella viikolla (21.–27.9.) laajan hengitystievirustestin koronanäytteistä satunnaisotoksella valituista 30 näytteestä. Testin näytteistä 77 prosentissa havaittiin rinovirusta. Rinovirukset ovat yleisimpiä lievien hengitystieinfektioiden aiheuttajia. Kuten koronavirusinfektiossa, rinovirutartunnan leviäminen voidaan estää huolellisella käsihygienialla ja huolehtimalla turvaetäisyyksistä.

– Tällä hetkellä merkittävä osa koronanäytteeseen tulijoista on oireisia. Tulos kertoo muutoksesta varsinaissuomalaisten käyttäytymisessä, toteaa Tyksin molekyylibiologian ja virologian ylilääkäri Tytti Vuorinen.

– Viime keväänä jokavuotinen influenssakausi kuihtui kokoon nopeasti eristäytymisen sekä tiukan hygieniasääntöjen ja turvavälien noudattamisen vuoksi. Näin suuri rinoviruslöydös kertoo kevään oppien ainakin osin unohtuneen, hän selventää.

Koronavirusepidemian kehittymistä seurataan tarkasti ja perjantaina kokoontuva sairaanhoitopiirin, kuntien, muiden viranomaisten ja ELY-keskuksen yhteinen ohjausryhmä arvioi laajasti Varsinais-Suomen koronatilannetta.

THL:n ohje vierailuista sairaaloissa: Lue tästä.

THL muistuttaa riittävistä turvaväleistä kaikissa kohtaamisissa, säännöllisestä käsien pesusta ja yskimishygieniasta – omaksi ja muiden terveydeksi.