Koronasta selviytymisessä tuettava yrittäjyyttä ja kasvua

0
Hanna Munter

Varsinais-Suomen Yrittäjien somerolainen toimitusjohtaja Hanna Munter kiittelee alueellisen koronaselviytymissuunnitelman yritys- ja elinkeinoelämäpainotusta.
– Yritysten ja alueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen on Varsinais-Suomen toipumisen ja alueemme elinvoiman kannalta kaikkein tärkeintä. Tarvitsemme työpaikkoja, ja niiden säilyttämistä ja synnyttämistä voidaan tukea kestävästi vain varmistamalla yritysten selviäminen koronakriisistä.
Varsinais-Suomen maakuntahallitus hyväksyi tällä viikolla alueellisen selviytymissuunnitelman koronaviruspandemian aiheuttamista vaikutuksista selviytymiseen. Maakunnallisten suunnitelmien laatiminen on edellytys Työ- ja elinkeinoministeriön koronaelvytysrahoitukselle.
Elinkeinot, yrittäjyys ja kasvun mahdollistaminen on nostettu suunnitelman kärkiteemaksi. Myös eri toimialojen erityispiirteitä on huomioitu. Suunnitelma sisältää Varsinais-Suomen osalta sekä nopean palautumisen painopisteet ja toimenpiteet että valintoja uuden kasvun käynnistämiseksi pidemmällä aikavälillä.
– Yrittäjäjärjestö esitti alueellisten selviytymissuunnitelmien laatimista jo huhtikuussa, kun julkistimme aluekehitysohjelmamme. Moni tässä ohjelmassa esiin nostettu, yrittäjille tärkeä kokonaisuus onkin otettu Varsinais-Suomen liiton laatiman ohjelman osaksi, Munter kiittää.
Hän nostaa ohjelmassa esitetyistä toimenpiteistä esiin erityisesti julkisten hankintojen hyödyntämisen alueen elinvoiman ja yrittäjyyden vahvistajana, yrityspalveluja tarjoavien toimijoiden yhteistyön kehittämisen entistä tehokkaammaksi ja tuloksellisemmaksi sekä kuntien ja yrittäjien välisen yhteistyön kehittämisen. Yrittäjien toimintakyvyn ja jaksamisen varmistaminen taloudellisten haasteiden voittamisessa on myös nostettu yhdeksi toimenpiteeksi.
– Nyt on huolehdittava siitä, että alueen toimijat sitoutuvat ohjelmaan ja sitä lähdetään toteuttamaan määrätietoisesti, Munter painottaa.