Kaupunginhallitus korostaa, että kuntien ja alueiden erilaisuus on huomioitava nykyistä paremmin sote-uudistuksessa, ja se tulee huomioida myös muutoskustannuksissa. Tämä siksi, että uudistuksella tavoiteltavat hyödyt realisoituvat vasta pidemmän ajan kuluessa.

Lähidemokratia tulee esille Someron kaupunginhallituksen eduskunnalle antamassa lausunnossa, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja pelastustoimen järjestämistä käsittelevää hallituksen lakiluonnosta. Jotta lähidemokratia toteutuu, maakuntavaalissa on järjestettävä seudulliset vaalit seudullisten listojen pohjalta. Näin voidaan estää määräysvallan keskittyminen maakuntakeskuksiin.

Someron kaupunginhallitus on huolestunut uudistusten talousvaikutuksista kunnille, ja riittääkö rahoitus tulevassa sote-maakunnassa. Vaarana on, että uudistus aiheuttaa kuntien suhteellisen velkaantumisen kasvavan merkittävästi.

Someron kaupungin mielestä uudistuskokonaisuus on tavoitteiltaan pääosin tarkoituksenmukainen ja toimeenpantavissa. Aikataulua pidetään liian tiukkana. Kaupunginhallitus arvelee, että koronaviruspandemian aiheuttaman taloudellisen, sosiaalisen ja terveydenhuollon kriisin vallitessa on epätodennäköistä, että hyvän lainsäädäntötavan edellyttämä huolellinen valmistelu ja vaikutusten arviointi sekä toimeenpano ovat toteutettavissa esitetyssä aikataulussa. Mikäli muutosvaiheen riskejä ei oteta huomioon, on odotettavissa, että osassa sote-maakuntia palvelujen järjestäminen ja palvelutuotanto vaarantuvat muutosvaiheessa.

Epävarmuutta lisää koronaviruspandemia, joka on jo aiheuttanut kunnille taloudellisia haasteita ja johtanut kuntien ja sairaanhoitopiirien palvelu- ja hallintojärjestelmien kuormitukseen. On todennäköistä, että pandemiatilanne tulee kuormittamaan kuntia, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoa vielä pitkään. Tällöin voimavarat sote-uudistuksen toimeenpanoon ovat kunnissa varsin rajalliset.