Liikenneympyrän esisuunnitelma valmistumassa

0
Kantatie 52:n risteys Shellin kohdalla on ajoittain hyvin vilkas. Onnettomuuksia on vuosien mittaan sattunut monia.

Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa – aikataulu ja rahoitus eivät vielä selvillä

Kantatie 52:n risteys Shellin kohdalla Somerolla on jäänyt keskustan sisään. Jo vuosien ajan liittymä on nostanut kunnan onnettomuuslukuja, joka on monet kerrat laittanut liikkeelle somerolaisten haaveet liikenneympyrästä.

Alunperin risteyksen piti olla ohikulkutietä. Nykyisin se on rinnakkaistie, jolle liikenneympyrä olisi tilan puolesta mahdollista sijoittaa.

Tekninen johtaja Marko Mäkinen korostaa, että työ on alkuvaiheessa. Hyvä silti, että hanke otetaan tosissaan.

– Nyt on valmistelussa liikenneympyrän esiselvitys, joka on jo varsin pitkällä. Rahoituksesta ei vielä tässä vaiheessa voi sanoa mitään, kuten ei myöskään ympyrän rakentamiskustannuksista. Aikataulu ja rahoitukset selviävät toivottavasti sitten myöhemmin.

Mäkinen osallistui tällä viikolla Teams -palaveriin asiasta yhdessä tilaajana olevan Varsinais-Suomen Ely-keskuksen Aku Reinin ja Timo Wecklundin sekä Destia Oy:n Matti Vuolamon kanssa, joka esitteli hankkeesta tämän hetkisiä suunnitteludokumentteja.

Aku Reini kertoo projektipäällikkönä, että ympyräselvitystä on laadittu, jotta nähtäisiin, miten liikenneympyrä kyseisessä paikassa toimisi. Lisäksi tutkitaan ympyrän soveltuvuutta paikkaan.

– Esiselvityksen käy seuraavaksi läpi Väylävirasto. Siltä tulee lupa, voidaanko kiertoliittymää siihen paikkaan lähteä varsinaisesti suunnittelemaan.

Reinin mukaan jo vuosien ajan on ollut perusperiaatteena, että isommille teille, joihin myös kantatiet kuuluvat, ei liikenneympyröitä laitettaisi enää lainkaan.

– Toisaalta Someron tapauksessa risteysalue on jäänyt keskustataajaman ja taajamarakentamisen sisään. Paikalla on myös jo hyvin alhainen nopeusrajoitus, mikä puoltaa kiertoliittymää. Siinä ei ole 100:n tai 80:n kilometrin rajoitusta, jollaista kiertoliittymää ei sallisi. Valtateille ei kiertoliittymiä enää tehdä.

Väyläviraston kanta on Reinin mukaan ratkaiseva.

– Hankkeen toteuttaminen edellyttää molempien osapuolten osallistumista. Mukana olisi valtio sekä Somero kuntana. Osuudet voisivat jakautua 50/50, mutta se voi olla jotain muutakin. Kaikki riippuu aikanaan käytävistä mahdollisista neuvotteluista Someron kanssa.

Aku Reini huomauttaa, että odottavia hankkeita on jonoksi asti. Rahoituksen saaminen on ratkaisevaa.

– Liikkeellä on muitakin, ja meidän on tasapuolisesti kohdeltava kaikkia kuntia.

Liikenneympyrää pohditaan paikalle nelihaaraisena. Se tarkoittaa, että jokainen nykyinen tiehaara säilyisi jatkossakin ympyrässä.