Maatalouden kannattavuus pysyy heikkona

0

Luonnonvarakeskus ennustaa, ettei maatalouden kannattavuudessa ole odotettavissa suuria muutoksia tänä vuonna. Yritysten keskimääräinen yrittäjätulo on 15 700 euroa, mikä jää 36 prosenttiin tavoitteesta.

Maataloustuotannon kokonaistuotto on tänä vuonna 163 000 euroa yritystä kohti. Siitä tukien osuus on 34 prosenttia. Tuotantokustannukset kasvavat kaksi prosenttia 191 000 euroon.

Kun tuotantokustannukset vähennetään kokonaistuotosta, saadaan yrittäjänvoitto, joka osoittaa maatalousyritysten jäävän 27 500 euroa tappiolle.

Vuonna 2020 kannattavuuskerroin on 0,36. Kannattavuuskerroin lasketaan jakamalla yrittäjätulo viljelijäperheen oman työn palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla. Tämä tarkoittaa, että maatalousyrittäjän tuntipalkka jää 5,9 euroon ja oman pääoman korkotuotto 1,3 prosenttiin.

Viljatilojen kannattavuus heikkenee edellisvuodesta, muiden kasvinviljelytilojen pysyy ennallaan. Maitotilojen kannattavuuskertoimen ennustetaan nousevan 0,39:ään edellisvuoden 0,28:sta. Muiden nautakarjatilojen kehitys on samansuuntainen. Sikatilojen kannattavuuskerroin kasvaa noin yhdellä kymmenyksellä 0,65:een.

Puutarhatalouden kannattavuus on ennusteen mukaan erittäin heikko, siipikarjatalouden edellisvuotista parempi.