Sivistyslautakunta ehdottaa hankintoja, jotta ensi vuonna omatoimikirjasto jo toimii täydellä teholla ja lasten liikuntapuisto saadaan suunnitteluun.

Lautakunta esittää 30 000–46 000 euron summaa, jolla hankitaan irtaimistoa omatoimikirjastolle. Jos hankitaan RFID-tunnisteet, tarvittava määräraha omatoimikirjastoon on kaavaillun korkeammassa päässä eli 46 000 eurossa.

30 000 euroa kuluu kirjasto-, valaistus- ja kuulutusjärjestelmiin, kalusteisiin, kameravalvontaan sekä muutostöihin ja 16 000 euroa viivakoodi- tai RFID-tunnisteiden hankintaan ja asentamiseen. RFID-tunnisteet tekevät omatoimilainauksesta helpompaa asiakkaalle ja ne myös helpottavat kirjaston aineiston hallinnointia.

Kirjasto on jo saanut tälle vuodelle valtionavustuksen lainaus- ja palautusautomaattien hankintaan. Ne on tarkoitus saada paikoilleen loppuvuodesta. Automaatit mahdollistavat omatoimisen käytön silloin, kun henkilökunta on paikalla töissä, vaikka kirjasto ei ole avoinna asiakkaille.

Toimivista kirjastopalveluista halutaan entistä laadukkaampaa. Myös asiakkaat ovat toivoneet parannusta aukioloaikoihin.

– Lautakunnan mielestä automatiikkaa on lisättävä, jotta kirjastoa voi käyttää myös silloin, kun henkilökunta ei ole töissä, selvittää sivistyslautakunnan puheenjohtaja Kati Fonsell-Laurila lautakunnan kannan.

– Tämän vuoden toimet ovat ensi askel. Sitten edetään siihen, että meillä on omatoimikirjasto käytettävissä, kun henkilökunta on talossa, vaikkei kirjasto ole virallisesti auki. Sen jälkeen lisätään aukioloaikoja, jolloin henkilöstö ei ole paikalla, luettelee Fonsell-Laurila etenemisjärjestystä.

Valtionavustusta on mahdollisuus saada, jos hankkeella parannetaan kirjastopalveluiden saatavuutta. Laajan omatoimikäytön toteuttamiseen Somerolle voi saada valtionavustusta arviolta 12 000 euroa. Jos RFID-tunnisteet päätetään toteuttaa, niin 20 000 euroa. Näin kaupungin omarahoitusosuudeksi jäisi joko 18 000 tai tunnisteiden kanssa 26 000 euroa.

Lasten liikuntapuistolle lautakunta esittää 10 000 euron suunnittelurahaa ensi vuodelle. Viime vuonna se ehdotti samaa, mutta asia tyrmättiin kaupungin säästöpaineissa.

Puisto rakennettaisiin vuonna 2022 ja siihen tarvittaisiin noin 200 000 euroa.

Rakentamiseen on tarkoitus käyttää varhaiskasvatukselle korvamerkittyjä testamenttivaroja noin 140 000 euroa. Hankkeeseen on mahdollisuus saada myös valtionavustusta vähintään kolmannes eli runsaat 60 000 euroa.

Paikaksi on kaavailtu Joensuun koulun ja päiväkotien välistä peltoa. Siellä käyttäjäkuntaa on jo paljon valmiina.

Lautakunta linjasi, että skeittipuiston rakentamisen suunnittelu aloitetaan, kun yleisurheilukentän remontti valmistuu.

Lukion tieto- ja viestintäteknologian laitteisiin (tvt) sivistyslautakunta ehdottaa varattavaksi 50 000 euroa.

– Tämä liittyy eduskunnassa käsittelyssä olevaan laajennettuun oppivelvollisuuslakiin. Mikäli ehdotus hyväksytään, toisen asteen opinnot ovat opiskelijoille maksuttomia. Kaupungin on silloin tarjottava tietokoneet lukio-opintonsa aloittaville, toteaa Kati Fonsell-Laurila.

Someron lukion aloittaa vuosittain noin 50 opiskelijaa. Tällä hetkellä kaupunki on jakanut lukion ekaluokkalaisille 200 euron avustuksen laitehankintaan, ja kustannus on ollut kaupungille 10 000 euroa vuodessa.

Varhaiskasvatuksen opettajien tvt-laitteisiin ehdotetaan 6 500 euroa ja perhepäivähoitajien 6 000 euroa. Pedagogiikan toteuttamiseen tarvitaan varhaiskasvatukseen opettajille 10 kannettavaa tietokonetta. Perhepäivähoidon tarve on 14 laitetta.

Sivistyslautakunta päätti investointisuunnitelmastaan, mutta siirsi budjetin käsittelyn seuraavaan kokoukseensa.