Teknisen lautakunnan ensi vuoden talousarvioesitys on noin 11,3 miljoonan euron suuruinen. Se ylittää sille asetun raamin noin 800 000 eurolla. Ylitykset johtuvat pääosin liikuntapalvelujen siirrosta Someron Liikunnalta kaupungin hoitoon.

Liikunnan työntekijöistä siirtyy tekniseen toimeen laitosmies, liikuntapaikkamestari sekä liikuntapaikkahoitaja. Kustannukset on jaoteltu liikunta- ja sivistystoimen kanssa.

Liikuntapaikkojen hoidosta tulee noin 75 000 euron kustannukset ja kiinteistöjen kunnossapidosta 250 000 euroa. Siivouspalvelujen menoja tulee lisää 190 000 euroa.

Liikuntapalvelujen siirron lisäksi rahaa tarvitaan tietohallinnon tieto- ja viestintäteknologiaan eli ICT-palveluihin. Yli 75 000 euroa menee toimialojen ohjelmistokuluihin ja yli 25 000 euroa konelisäyksiin muun muassa etätyön ja pandemian takia. Runsaat 90 000 euroa varataan terveydenhuollon tietojärjestelmän palvelin- ja lisenssipäivityksiin tai palvelun hankkimiseen pilvipalveluna.

Tilahallintoon tarvitaan sähköasentaja sekä rakennusmestari. Ne palkataan jo kuluvan vuoden lopussa.

Kotimaisten raaka-aineiden ja lähiruoan käyttöä kaupungin keittiöissä aiotaan lisätä. Lautakunta esittää lähiruokaostojen osuuden hilaamista nykyisestä 5 prosentista 20 prosenttiin. Koulupäiviin sisällytetään myös välipala.

Tekninen toimi haluaa, että ensi vuoden aikana saadaan jo päätös, mitä mittavassa korjaustarpeessa oleville kaupungin kiinteistöille tehdään. Sisäisten vuokrien laskentatapaa on uudistettava, jotta se kannustaa tilojen tehokkaaseen ja taloudelliseen käyttöön. Myös ulkoisten vuokrien hintatasoa on tarkistettava.

Kaupungin ensi vuoden rakentamisinvestointeja tekninen lautakunta käsittelee lokakuun kokouksessaan.