Taataan turvallinen koulupäivä

0

Noin 10 prosenttia suomalaisista on koululaisia, joiden turvallisuudesta aikuiset pitävät huolta koulupäivän aikana.
Koulunkäynnin ohjaajan työnä on mahdollistaa hyvinvoiva, turvallinen ja kasvun mahdollistava lapsuus ja nuoruus oppilaille.
Koulunkäynnin ohjaajina haastammekin kaikki aikuiset käymään lapsen kanssa läpi, miten toimia, että jokainen oppilas tuntisi olonsa turvalliseksi ja kaikkien olisi koulussa hyvä olla. Haasteen tavoitteena on rakentaa psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti turvallinen kouluympäristö kaikille. Ketään ei kiusata, kukaan ei jää yksin ja jokainen oppilas voi kokea olevansa tärkeä ja hyväksytty.
Aikuinen korosta lapselle, että jokaisella on oikeus olla oma itsensä. Ihmisillä on erilaisia tapoja, kieliä, vaatteita ja uskontoja, eikä mikään ole toista parempi tai huonompi. Tarpeeksi hyvää syytä kiusaamiseen ei ole olemassa.
Kaikki ovat erilaisia, mutta samanarvoisia.
Yleinen kielenkäyttö on joskus hyvinkin värikästä, mutta niin aikuisten kuin lasten tulee ymmärtää, että kaikki sanominen ei ole sallittua. Lasten ja nuorten nettitilanteissa on harvoin aikuisia läsnä. Kiusaa tekevä voi kuvitella, että netissä voi laukoa törkeyksiä ilman, että kukaan puuttuu asiaan.
Nettikiusaamista voi tapahtua missä tahansa sosiaalisen median alustoilla ja sovelluksissa. Sosiaalisen median kautta loukkaava asiaton toiminta ja tieto leviää lasten ja nuorten keskusteluryhmissä pahimmillaan sekunneissa sadoille ihmisille.
Nettikiusaaminen voi liittyä myös koulukiusaamistilanteisiin, jolloin kiusattu ei saa olla rauhassa kiusaajilta edes kotonaan ja kiusaaminen jää usein aikuisilta näkymättömiin. Kiusaamisella on vakavia ja haitallisia seurauksia kiusaamisen kohteeksi joutuneelle ja hänen hyvinvoinnilleen.
Nettikiusaamistilanteita voi ratkoa. Niistä on mahdollista selvitä kertomalla, puuttumalla ja pyytämällä apua.
Kiusaamiseen tulee aina puuttua. Siksi asiasta on tärkeä keskustella, jotta lapsi uskaltaa kertoa aikuiselle, jos tällaista tapahtuu. Nettikiusaamista ei koskaan pidä hyväksyä, kuten ei mitään kiusaamista.
Olkaamme esimerkkeinä lapsille tässäkin asiassa ja käyttäydytään netissä asiallisesti ilman vihapuheita.
Muistaen, että toisia ihmisiä tai ihmisryhmiä herjaava kirjoittelu saattaa täyttää jopa rikoksen tunnusmerkit.
Koulut ovat alkaneet. Paljon lapsia ja nuoria liikenteessä, ja syksy tuo tullessaan hämärtyvät päivät. Päävastuu lapsen koulumatkojen turvallisuudesta on aikuisella. Aikuisina teemme liikkumisen turvalliseksi noudattamalla liikennesääntöjä itse ja opastamalla lapsia liikkumaan turvallisesti. Näkyvyys liikenteessä on ensiarvoisen tärkeää.
Jostain syystä heijastimen kiinnittäminen vaatteisiin tai heijastinliivin nappaaminen mukaan tuntuu liian työläältä tai jopa nololta. Olisi erittäin tärkeää, että vanhemmat näyttäisivät omalla toiminnallaan lapsille esimerkkiä. Varsinais-Suomen koulunkäynnin ohjaajien verkosto yhdessä JHL:n paikallisyhdistysten kanssa haluaa turvata pienten oppilaiden liikkumista lahjottamalla seitsemään kaupunkiin heijastinliivejä ekaluokkalaisille. Liivien selässä muistutetaan, että yhdessä haluamme stopin koulukiusaamiselle.
Elämme poikkeuksellisessa tilanteessa. Turvallisuuden tunnettamme uhkaa myös näkymätön koronavirus.
Lasten ja nuorten kanssa on tärkeä puhua poikkeustilanteen aiheuttamista ajatuksista, tunteista ja huolista.
Tärkeintä on huolehtia lasten hyvinvoinnista ja turvallisuuden tunteesta. He tarvitsevat vanhemmaltaan aikaa ja tukea. Turvallisuuden tunne on hyvin keskeinen niin oppimisessa kuin oppilaan hyvinvoinnissa.
Pidetään yhdessä huolta, että kaikilla on turvallinen koulupäivä joka päivä.

Sanna Pihakivi
JHL Varsinais-Suomen KKO-verkosto puheenjohtaja