Mielenterveyssyyt ovat yleisin syy jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle. Myös mielenterveyssyiden aiheuttamat sairauspoissaolot ovat yleistyneet viime vuosina selvästi etenkin nuorilla ja varhaiskeski-ikäisillä naisilla.

Työllä on monia myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen. Edellytyksenä on, että työ on hyvin organisoitua ja johdettua, työkuormitus on työntekijän työkykyyn nähden sopivalla tasolla, ja työntekijä kokee työn mielekkääksi ja haluaa kehittyä siinä. Hyvä työ tukee mielen tasapainoa.

Työturvallisuuskeskuksesta todetaan, että työ ja työssäolo voivat suojata työn ulkopuolisilta mielenterveyttä uhkaavilta tekijöiltä esimerkiksi silloin, kun yksityiselämän tapahtumat tai olosuhteet kuormittavat.

Työnantajan ja työyhteisön tuki ovat hoidon lisäksi masennuksesta toipuvan kannalta ensiarvoisen tärkeitä.

Kun palaa sairauslomalta töihin, jonkin on myös muututtava, mielessä ja käytännöissä, ettei olla hetken päästä jälleen ongelmatilanteessa.