Vuonna 2010: Somerolaistutkimus osoitti – liikunnasta on apua masennukseen ja ahdistukseen

0

Somero-lehti 7.9.2010

Somerolainen sairaanhoitaja YAMK-opiskelija Riitta Vainio tutki opinnäytetyönään, onko liikunnalla merkitystä mielenterveyskuntoutujalle. Tutkimuksen nimi on Liikunnasta apua masennukseen ja ahdistukseen – somerolaisten ikääntyvien ja ikääntyneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia liikunnan vaikutuksesta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
Tutkimustulosten mukaan somerolaiset mielenterveyskuntoutujat kokivat liikunnan tarpeellisena omalle hyvinvoinnilleen. Ryhmäläiset kuvailivat fyysisen kestävyytensä parantuneen ja erilaisten kipujen vähentyneen liikunnan myötä.
Suurimmalla osalla kuntoutujista ei ollut aiempaa kokemusta liikunnallisista harrastuksista.
– Psyykkistä hyvinvointia paransi jo se, että sai lähdettyä kuntosalille. Henkistä hyvinvointia kohentaa oman itsensä voittaminen, uskaltaminen ja onnistumiset – ”hei minäkin pystyn”, kertoo tutkimuksen tekijä Riitta Vainio.
Hän huomasi, että sosiaaliset suhteet voimistuivat yhdessä tehden. Ryhmähenki oli hyvä ja ryhmäläiset kannustivat toisiaan. Omassa ryhmässä, samankuntoisten ja samanlaisia sairauksia potevien kanssa oli hyvä harjoitella. Lähes kaikki kuntoiluun osallistuneet kokivat masennuksensa ja ahdistuksensa helpottuneen. Ryhmäläiset toivoivatkin saavansa jatkaa harjoittelua edelleen.
Riitta Vainio siteeraa koordinaattori Satu Turhalan Mielen Terveys -lehdessä ollutta artikkelia ”Kuntoutujille liikuntamahdollisuuksia kunnissa”.
– Liikunnan on huomattu vaikuttavan masennukseen ja ahdistukseen lievittävällä tavalla. Liikunta lisää luonnollista väsymystä ja parantaa unen saantia sekä sen laatua fyysisen rasittavuuden muodossa. Lisäksi ulkona tapahtuva liikunta parantaa hapen saantia ja virkistää mieltä. Luonto on kuin suuri taideteos, jota katsellessa mieli tasaantuu.
Ohjattu liikunta vaikuttaa ihmiseen monella tavoin. Artikkelissa haastatellun koordinaattori Satu Turhalan mukaan liikuntalajeja tarvitaan monia. Kävely, vesijumppa ja erilaiset pallopelit ovat varsin hyviä. Mielenterveyskuntoutujakin kaipaa fyysisen kunnon ylläpitoa ja sosiaalisia kontakteja. Ryhmäliikunnalla näitä voidaan edesauttaa.
Artikkelissa toivottiin tutkimusta mielenterveyskuntoutujien liikunnasta saamasta hyödystä.
Someron mielenterveysyhdistys, SOMI ry, järjesti kesällä 2009 yhdessä yksityisen kotisairaanhoitopalvelutuottajan, HoivaKetta Ay:n, kanssa mielenterveyskuntoutujille liikuntaryhmätoimintaa. Ryhmä kokoontui neljän kuukauden ajan kerran viikossa kuntosalilla. Lisäksi joka toinen viikko oli myös ulkoliikuntaa, yleensä tunnin mittainen kävelylenkki järven rantaa kiertävässä puistossa.
Ryhmään osallistui 55–75-vuotiaita kuntoilijoita. Ryhmäläisistä kahdeksan aktiivisinta osallistui kvalitatiivisesti toteutettuun tutkimukseen, minkä tarkoitus oli selvittää somerolaisten mielenterveyskuntoutujien kokemuksia liikunnan vaikutuksesta fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.
Ryhmän toiminnan rahoitus järjestyi Mielenterveyden Keskusliitolta ja Someron kaupungilta saatujen avustusten turvin. Osasta kustannuksia huolehti SOMI. Kustannuskuluja syntyi ohjaajapalkkioista sekä salivuokrasta.