Ylipainoisuus yleistyy

0

Joka neljäs poika ja lähes joka viides tyttö on vähintään ylipainoinen, selviää THL:n tuoreesta tilastosta.

Viime vuonna vähintään ylipainoisiksi luokiteltavia oli 27 prosenttia 2–16-vuotiaista pojista, ja 17 prosenttia tytöistä.

2–16-vuotiaista pojista lihaviksi luokiteltavia oli kahdeksan prosenttia ja tytöistä neljä prosenttia. Ylipaino ja lihavuus olivat pojilla yleisempiä kuin tytöillä kaikissa ikäryhmissä.

Ylipaino ja lihavuus olivat kouluikäisillä yleisempiä kuin alle kouluikäisillä. Vähintään ylipainoisia oli alle kouluikäisistä pojista 24 prosenttia, alakouluikäisistä pojista 28 prosenttia ja yläkouluikäisistä 29 prosenttia. Alle kouluikäisistä tytöistä vähintään ylipainoisia oli 15 prosenttia, alakouluikäisistä 18 prosenttia ja yläkouluikäisistä 20 prosenttia.

Ylipainoon on vaikuttanut ennen kaikkea se, että elinympäristömme on muuttunut lihomista edistäväksi. Tarjolla on runsaasti ruokia ja juomia, joissa on liikaa energiaa, ja vastaavasti aktiivinen liikkuminen on vähentynyt.

Ylös, ulos ja poluille! Kaikenikäiset.