20 vuotta sitten: Kirkkoherra erotettiin määräajaksi

0

Somero-lehti 10.10.2000

Teksti Seppo Kummala

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli erotti Someron ja Somerniemen kirkkoherra Osmo Turkin määräajaksi. Hänen tehtäviensä sijaiseksi kutsuttiin Eero Vainio.

Osmo Turkkia kohtaan nostettu kurinpitovaatimus oli sarja esimerkkejä seurakuntayhtymässä pitkään johtamista ja hallintoa jäytäneestä epäselvästä ja jännitteisestä esimiestoiminnasta.

Kurinpitoasiamies, varatuomari Jouni Veinion esityksen mukaisesti Turkille langetettiin määräaikainen eropäätös ”Jatketusta laiminlyönnistä käyttäytyä virka-aseman edellyttämällä tavalla”, sekä ”Jatketusta laiminlyönnistä valvoa seurakuntaneuvoston päätösten noudattamista seurakunnan hallinnon ja talouden hoidossa”.

Osmo Turkin toiminnan katsottiin olleen ”epäjohdonmukaista, jopa mielivaltaista”. Yhtenä syynä toimintaan katsottiin olevan Turkin ja diakoniasektorin huonot välit.

Kirkkoherran katsotaan ylittäneen toimivaltansa useissa hallinnollisissa päätöksissä sekä laiminlyöneen virkavelvollisuutensa asioiden valmistelussa.

Kurinpitorangaistus pantiin voimaan välittömästi, koska katsottiin, että täytäntöönpanon lykkääminen jatkaisi seurakuntien ongelmia kirkkoherran osalta.

Turkin menettelyä on tutkittu aiemmin useissa tuomiokapituliin tulleissa valitus- ja kanteluasioissa, sekä piispantarkastuksessa viime syksynä. Lisäksi piispa Juha Pihkala on neuvonut Turkkia sekä kirjallisesti että suullisesti hallintokäyttäytymisessä.

Turkki kiistää syyllisyyden

Osmo Turkki ei tiedä vielä tuleeko hän valittamaan päätöksestä.

– Tuomiokapitulin näkemystä on kunnioitettava. On tosin sanottava, etten tunnista tuomiolauselmasta omaa toimintaani kuin osittain. Katson, että johtopäätökset ovat osin rakennettuja tai tulkittu yhden todistajan todistuksen perusteella.

– En yleensä tahdo lähteä valittamaan asiasta vaan kärsin ennemmin rangaistuksen omissa nahoissani. Pohdin vielä rauhassa, onko asialla sellaista yleistä merkitystä, että sen korjaamiseksi lähtisin päätöksestä valittamaan.

– Parina vuonna ovat jääneet lomat häiriöiden vuoksi vähille, joten loma on nyt tervetullut. Tärkeintä on nyt seurakunnan tilanteen rauhalliseksi saaminen. En katso syyllistyneeni kovin suuriin rikoksiin, toimintani tulkinta tekee asiasta rangaistavan näköisen, Osmo Turkki kertoi kuultuaan tuomiosta.

Someron ja Somerniemen seurakuntien ongelmia on puitu pitkään. Asiat ovat johtaneet tänä syksynä ensimmäistä kertaa kurinpitomenettelyyn. Viikko ennen kirkkoherran erottamista seurakuntaneuvosto laittoi viralta diakoni Jari Huhtasalon.

———————————————————————-

VASTINE 10.10.2020 KIRJOITUKSEEN:

MÄÄRÄAIKAINEN VIRASTA EROTTAMINEN OLI LAITON!

Sattumoisin tietooni tuli Somero-lehden nettiversiossa ollut kahden vuosikymmenen takainen kirjoitus ”Kirkkoherra erotettiin määräajaksi” (julkaistu 10.10.2020).  Kirjoitus perustui aikoinaan Tampereen tuomiokapitulin tekemään lainvastaiseen päätökseen, jonka Korkein hallinto-oikeus myöhemmin kumosi. Tuomiokapituli viritteli myöhemmin lisääkin minuun kohdistuvia syytteitä, jotka poliisiviranomaiset totesivat aiheettomiksi.

Vieläkin otsikossa mainittu tuomiokapitulin päätös ja siihen liittyneet muutkin tuomiokapitulin epäasialliset, henkilööni kohdistuneet lainvastaiset toimet ovat vähemmän miellyttävää muisteltavaa. Eivät ne olleet kunniaksi tuomiokapitulillekaan. Todennäköisesti ne eivät ilahduta niitäkään 2 775 somerolaista, jotka aikoinaan äänestivät minut kirkkoherrakseen. Tai niitä 720 somerolaista, jotka pikaisesti kokosivat adressin ilmaistakseen paheksuntansa tuomiokapitulin minuun kohdistamia sortotoimia vastaan.

Loppiaisena 2021

Osmo Turkki

rovasti, eläkeläinen