Aholan ampumaradasta jälleen uusi valitus

0
Kuva luodikkoradan ampumakoppiin toteutetusta äänieristyksestä.

Pajulassa sijaitsevasta Aholan ampumaradasta on tehty Vaasan hallinto-oikeuteenvalitus, jossa oli useampi allekirjoittaja. Valitus koskee ympäristölautakunnan päätöstä, jolla se myönsi ympäristöluvan Someron Ampumaseuralle viime tammikuussa.

Valituksessa vaaditaan ympäristölupaa kumottavaksi virheellisenä. Valittajien mukaan rata on melurajat ylittävänä määrättävä käyttökieltoon. On asetettava joko määräaika ampumakojujen purkamiselle, tai niiden saattamiseksi alittamaan melumääräykset. Lisäsi ampuma-aikoja on lyhennettävä, jotta ympärillä olevien kärsimys olennaisesti lyhenee vastaamaan muiden ratojen vastaavia aikoja.

Ympäristölautakunta toteaa hallinto-oikeudelle pitävänsä valitusta aiheettomana. Vaatimuksiin liittyvien perusteluiden osalta lautakunta toteaa muun muassa, että radalta tulevan melun estämiseksi on tehty toimenpiteitä. Melumittauksia on tehty vuosina 2018 ja 2019.

Lupamääräyksessä vaadittu enimmäisäänitaso on valtioneuvoston ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvojen mukainen.

Ammunta-aikoja on rajoitettu. Lupamääräykset edellyttävät, että ampuminen radan käyttöaikojen ulkopuolella on estettävä.

Luvan myöntäminen täyttää ympäristönsuojelulain edellytykset. Lupaehdoissa on esitetty määräykset, joita noudattamalla luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Ympäristönsuojelulaki määrää myös, että toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja vaikutuksia on tarkkailtava. Niistä sekä toiminnassa syntyvistä jätteistä ja toiminnassa käsitellyistä jätteistä toimitettava viranomaiselle tarpeellisia tietoja.

Trap-ammunta aiheuttaa nykyisin suurimman meluhaitan. Sen osalta ympäristölupaa ei myönnetty, muutoin kuin meluntorjuntatoimiin liittyvien koeammuntojen osalta.