Ammattiyhdistysväki koolla Somerolla

0
Kuvat Kari Eerikäinen

Ammattiyhdistysväki kokoontui Someron Juttutuvalle perinteiseen tiedotus- ja keskustelutilaisuuteensa.
Terveiset eduskunnasta toi kansanedustaja Katja Taimela , joka maski kasvoillaan otti puheeksi koronan.
– Joudumme elämään koronatilanteen kanssa vielä pitkään. Huoli terveydestä, läheisistä ja taloudellisesta pärjäämisestä on suurta. Etätyön tekeminen on lisääntynyt ja hyvä ratkaisu, mutta monessa ammatissa etätyön tekeminen ei ole mahdollista.
– Valtion toimenpiteet ovat olleet mittavia ja niiden myötä rakennetaan siltaa yli vaikeuksien. Kuntia on tuettu merkittävästi ja siksi olisi erittäin toivottavaa, ettei peruspalveluiden heikentämiseen lähdetä. Kuntatalouden haasteita ei hoideta koronatuilla ja niitä ei päästä pakoon.
– Monessa kunnassa tarvitaan rohkeaa rakenteellista uudistamista. Kuntavaalit ovat valtavan tärkeät. Valittavilla henkilöillä on edessään suuria päätöksiä, jotka vaikuttavat kaikkien meidän arkeen, Taimela korosti.
Koronahaasteessa Taimelaa peräänkuuluttaa sitä, että kukin kantaa vastuunsa: valtio tukee kuntia ja yrityksiä taloudellisesti ja kunnat pitävät huolta peruspalveluista.
– On paikallaan toivoa, että kukin toimii vastuullisesti arjessaan. Myöskään toiveet yritysten yhteiskuntavastuusta eivät tässä tilanteessa ole kohtuuttomia, vaikka ne ovatkin nostaneet suurta vastustusta.
Poliittinen ilmapiiri on Taimelan mukaan nyt huolestuttava.
– Viime aikoina on kuultu hyvin voimakkaasti henkilöön meneviä hyökkäyksiä, joita ei ole osattu kunnolla edes perustella. Politiikan pöytätavat ovat unohtuneet. Myös työnantajapuolen voimakkaat toimet ja vielä voimakkaammat puheet lisäävät turhaa vastakkainasettelua.
Hallitus on koronakriisin hoitamisen ohella tehnyt useita tulevaisuutta rakentavia päätöksiä.
– Keskeistä ovat työllisyyttä parantavat toimet. Oppivelvollisuuden pidentäminen tuo nuorille koulutuksen myötä edellytyksiä rakentaa elämäänsä. Peruskoulutuksen varassa on hyvin vaikea pärjätä tämän päivän työelämässä. On hienoa, että hyvällä yhteistyöllä Somerollekin on saatu ammatillista koulutusta. Tämä on arvokas asia.
Taimela otti katsauksessaan esille myös ilmastonmuutoksen.
– Nyt on tuhannen taalan paikka vaikuttaa siihen, että tämän alan voimakas kasvupotentiaali hyödynnetään Suomessa ja saadaan taloudellinen kasvu ja työpaikat tänne.
Paikallinen sopiminen on Taimelan mukaan mahdollista hyvin monella tavalla jo tänä päivänä.
– Sen laajentaminen on mahdollista, jos pystytään luomaan tasapainoinen neuvottelujärjestelmä työpaikoille. Paikallinen sopiminen ei voi tarkoittaa sitä, että työnantajille tulisi sanelumahdollisuus palkoista ja työehdoista. Joustojen pitää toimia molempiin suuntiin.
Sipilän hallituksen aktiivimalli purettiin jo Antti Rinteen pääministeriaikana. Nyt tilalle on luotu pohjoismainen työllisyyspalvelumalli, jossa kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla luodaan edellytyksiä ihmisten työllistymiselle. Tällä mallilla on aidosti mahdollisuus saada tuloksia aikaan. Hallituksen työllisyystavoite on erittäin kunnianhimoinen, mutta hallitus on myös tuonut sen tueksi useita toimenpiteitä, kertoi Taimela kuulumisia eduskunnasta.

Tilaisuudessa kuultiin myös SAK:n ajankohtaiskatsaus, jonka piti alue- ja järjestöasiantuntija Outi Rannikko .
Hän muistutti, että koronakriisin hoitaminen on talouspolitiikan akuutein asia, mutta muutakin on tehtävä.
– Koronakriisi edellyttää panostuksia yhteiskunnan turvaverkkoihin. Sosiaaliturvan lisäksi tarvitaan panostuksia muun muassa terveydenhuoltoon, työttömien palveluihin, koulutukseen ja nuorisotyöhön. Ihmisiä pitää auttaa ennen kuin he syrjäytyvät. Koronan jäljet eivät parane leikkaamalla ja supistamalla.

SAK:n Someron paikallisjärjestön puheenjohtaja Taina Ruuhilehto nosti esiin lisää aiheita.
– Keskustelua on herättänyt muun muassa ulkomaisten työntekijöiden työolot ja alipalkkaus 2020-luvun Suomessa. Haluammeko me yhteiskunnan, jossa ihmistä käytetään hyväksi?
– Työoloilla on merkitystä. Jos tyytyväinen työntekijä viihtyy työssään, hän tekee enemmän töitä, jolloin yrityksen tuottavuus kasvaa ja työura pitenee.
Someron paikallisjärjestöön kuuluu kolme alaosastoa: Someron Metallityöväen ao 315, Someron Kunnalliset JHL os 691 ja PAM Someron Liiketyöntekijät os 120. Näissä on yhteensä 685 jäsentä.
– Valitettavasti korona on sotkenut meidän kaikkien arkirutiineja ja rajoittanut järjestöjen toimintaa. Onko tämä uusi normaali, missä luuraa uusi tuntematon tauti, mikä yllättää globaalisti. Toivottavasti rokote pikaisesti valmistuu ja ensi vuonna voimme taas aktiivisesti järjestää erilaisia tapahtumia.