Kiusaamiseen on puututtava nykyistä tehokkaammin, tapahtui se lapselle koulussa, internetissä tai missä tahansa.

Kiusaaminen rikkoo lapsen oikeuksia ja aiheuttaa huomattavaa ja usein pitkäkestoista inhimillistä kärsimystä sekä syrjäytymistä. Kiusaamisesta ja väkivallasta johtuvaa inhimillistä tuskaa ei voi arvioida rahassa. Kuitenkin on tiedostettava, että jokainen syrjäytynyt nuori tulee maksamaan yhteiskunnalle elämänsä aikana sievoisen summan.

Avun hakemista vaikeuttavat leimautumisen pelko, häpeä ja syyllisyys.

Lapset kertovat vuosia jatkuneesta kiusaamisen aiheuttamasta epätoivosta, masennuksesta, itsetuhoisuudesta ja yksinäisyydestä. Kiusaamiseen ei ole puututtu. Sitä ei ole saatu loppumaan, vaikka siitä ollaan tietoisia.

Kiusaamisen tunnistamista ja siihen puuttumista ei voi jättää lasten vastuulle. Vastuu lapsen suojelusta on aina aikuisilla. Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja puuttuminen ovat koko lähiyhteisön yhteinen velvollisuus.

Vanhemmat kertokaa, ettei saa kiusata ketään koulussa, pihalla, kotona tai netissä. Rohkaiskaa lapsia kertomaan kotona, jos heitä on kiusattu tai jos he tietävät kiusaajia tai kiusattuja.