Koronapandemiaan uusi suositus voimaan tänään – Somerolla todettu yksi uusi tartunta

0

Koronapandemia kiihtyy edelleen Varsinais-Suomessa. Koronatartuntojen lähteet ovat entistä moninaisempia. Tällä hetkellä koronavirustartuntoja saadaan varsinkin omasta perhepiiristä, anniskelupaikoista sekä sisätiloissa järjestetyistä yksityistilaisuuksista.

Somerolla on nyt yhteensä kuusi todettua koronatartuntaa, sillä viime viikolla todettiin yksi uusi tartunta.

Tiistaina 13.10. kokoontunut Varsinais-Suomen alueellinen koronaryhmä suosittaa, ettei sisätiloissa tule järjestää yli 20 henkilön suuruisia yksityistilaisuuksia. Syynä on se, että koronapandemia kiihtyy edelleen Varsinais-Suomessa. Koronavirustartunnat tulevat nyt omasta perhepiiristä, anniskelupaikoista sekä sisätiloissa järjestetyistä yksityistilaisuuksista.

Suositus tuli voimaan tänään maanantaina 19. lokakuuta. Ohjausryhmän toivomus on, että suositusta noudatetaan heti.

– Pystymme jäljittämään tällä hetkellä noin kolme neljästä tartunnasta. Koronavirus on tarttunut varsinkin erilaisissa juhlissa tuttavapiirissä, tupaantuliaisissa ja muissa yksityistilaisuuksissa. Kävimme ohjausryhmänä huolellisen keskustelun siitä, millä tavoin voisimme ehkäistä näitä tartuntoja. Suosittelemme käyttämään erityistä harkintaa siihen, onko juhlaa tai muuta tiivistä vapaa-ajan kokoontumista juuri nyt tarpeen järjestää, sanoo johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Ohjausryhmä ei kuitenkaan ulota suositustaan kaikkeen harrastustoimintaan. Näin ollen esimerkiksi lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharrastuksia, partiotoimintaa ja vastaavia harrastuskokoontumisia voidaan jatkaa, kun muistetaan turvavälit sekä hyvä käsi- ja yskimishygienia.

Tartunnan saaneiden keski-ikä maakunnassa on lokakuussa ollut 34 vuotta. Eniten tartuntoja on todettu 20-29-vuotiaiden ikäryhmässä. Ohjausryhmä painottaa lisäksi, että viime aikoina tartunnan saaneiden nuoresta iästä huolimatta, on tärkeää suojata ikääntyneitä ja riskiryhmiä. Uusia suosituksia aiheesta ei annettu, mutta ohjausryhmä kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että ikääntyvien ja riskiryhmien terveysturvallisuudesta huolehditaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Varsinais-Suomen koronavirustapaukset keskittyvät erityisesti Turkuun ja sen ympäristökuntiin. Maakunnassa on edelleen myös kuntia, joissa ei ole todettu yhtään koronavirustapausta.

Koronapandemian tilanne Varsinais-Suomessa

Todettujen koronapositiivisten näytteiden määrä kasvaa nopeasti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Koronatartuntojen kokonaismäärä sairaanhoitopiirin alueella on 11.10. mennessä 686 tapausta. 5.–11.10 ilmoitettiin yhteensä 83 koronapositiivista testitulosta sairaanhoitopiirin alueelta.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ilmoittama ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden ajanjaksolla 28.9.–11.10. on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 28,5. Ilmaantuvuus on noussut merkittävästi edeltävästä 14 vuorokauden tarkastelujaksosta (6.10. ilmaantuvuusluku oli 18,8). THL:n kiihtymisvaiheen kriteerinä alueellinen ilmaantuvuus on noin 10–25 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana.

– Viikko- ja päiväkohtaisesti olemme löytäneet suuret määrät koronapositiivisia näytteitä. On hyvä kuitenkin huomata, ettei syksyn tartuntamääriä voi suoraan verrata kevään tartuntalukuihin. Testausmäärät ovat nyt kuusinkertaiset verrattuna huhtikuun ensimmäisiin viikkoihin, jolloin keväällä todettiin eniten tapauksia, Tyksin mikrobiologian ylilääkäri Kaisu Rantakokko-Jalava kertoo.

Tyksin laboratorio tutki viime viikon aikana yhteensä 6 399 koronanäytettä. Positiivisten näytteiden osuus kaikista koronatestien laboratorionäytteistä on nyt 1,4 prosenttia. Viikkoa aiemmin (6.10.) positiivisten koronanäytteiden osuus Varsinais-Suomessa oli 1,3 prosenttia. THL:n kiihtymisvaiheen kriteerin on yksi prosentti koronapositiivisia näytteitä.

Kuvassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella asuvilla todetut koronatapaukset.

Varsinais-Suomen alueella 2.3.-11.10.2020 todetut koronavirustapaukset.Kaavio selitetään kuvan alla.

Kuvassa on esitetty Varsinais-Suomessa asuvilla henkilöillä todetut koronavirustapaukset 2.3.–11.10.2020. Tilastosta voidaan huomata, että tapausmäärät putosivat toukokuun aikana ja olivat selvästi alhaisemmat kesä-heinäkuun ajan. Elokuusta alkaen koronatapausmäärät Varsinais-Suomessa ovat kasvaneet vähitellen, kunnes lokakuussa on siirrytty kiihtymisvaiheeseen.

Sairaalahoidon tarpeeseen pystytään edelleen Varsinais-Suomen alueella vastaamaan ilman erityistoimia. Tyksin sairaaloissa tilanne on rauhallinen. Sairaalahoidossa on koronan vuoksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella tällä hetkellä viisi potilasta.

Taustatietoa: Alueellinen koronaa ehkäisevä ohjausryhmä antoi tiistaina 6.10. suosituksen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle:

  • Kasvomaskien eli suunenäsuojainten käyttöä tilanteissa, joissa riittävää 1–2 metrin etäisyyttä ei voi pitää.
  • Suositus noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kiihtymisvaiheen suositusta kasvomaskin käytöstä väestölle. Sen mukaan kasvomaskin käyttöä suositellaan muun muassa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää sekä toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.
  • Työntekijöiden ohjeistukset antavat Työterveyslaitos ja työnantajat
  • Siirtymistä harkinnan mukaan etätyöhön ja etäkokouksiin, jos ne työnantajan linjauksen mukaan ovat mahdollisia. Ohjausryhmä toi esiin, että etätyösuositus on Varsinais-Suomessa voimassa valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti.

Alueellinen koronaa ehkäisevä ryhmä on monen toimijan yhteinen ohjausryhmä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja linjaa alueellisia suosituksia.  Työryhmässä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ELY-keskus sekä edustus useista kunnista ja THL:sta. Työryhmää johtaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.