Kysely kaikille kuntalaisille Hovimäen kehittämisestä

0

Someron kaupunki lähti selvittämään Hovimäen leirintäalueen käyttäjien kokemuksia. Kyselyn laatimista kaikille kuntalaisille ehdotti teknisen lautakunnan puheenjohtaja Juha Salo (kesk.).

Kaupungin nettisivuilla olevan webropol-kyselyn laati elinkeinotoimi. Kyselyyn löytyy linkit muun muassa kaupungin netti- ja Facebook-sivuilta sekä Somero-lehden nettisivuilta ja Facebook -sivulta.

– Tavoitteena on kerätä kehittämisideoita sekä nykyisiltä että Hovimäen potentiaalisilta uusilta käyttäjiltä. Kyselyyn osallistumalla voi auttaa meitä tärkeässä kehittämistyössä, kehittämispäällikkö Antti Leino tähdentää.

Leino kertoo, että heti kun kysely kaupungin nettisivuille saatiin, sinne alkoi jo tulla vastauksia. Vastausinnokkuus yllätti Leinon. Somerolaiset kokevat Hovimäen kehittämisen tärkeänä, niin että se nykyistä paremmin voisi palvella kaikkia somerolaisia.

Antti Leino pitää kyselyä oleellisena, kun kaupunki tekee omistamissaan kiinteistöissä kehittämistyötä.

Hovimäen leirintäalue on vuokralla nykyiselle vuokralaiselle Marko Rantalalle viideksi vuodeksi ja sopimuskausi on päättymässä 1.1.2022.

Vuokrasopimukseen on sisällytetty optiomahdollisuus kolmelle vuodelle. Option käytöstä vuokralaisen on edellytetty ilmoittavan vähintään 6 kuukautta ennen sopimuksen päättymistä, eli 2021 kesällä.

Rantala on ollut yhteydessä tilahallintoon ja tuonut esiin kiinnostuksensa option käytöstä jo nyt. Tilahallinto katsoo asiaa myönteisesti, mutta toteaa, että sopimuksen mukainen kehittämistyö ei kaikilta osa-alueiltaan ole edennyt kuten on toivottu.

Tilahallinto edellyttää vuokralaiselta esitystä, jossa voidaan yhteisesti laatia suunnitelmaa Hovimäen heikkokuntoisempien kiinteistöjen parannuksista ja osin jopa uusimisesta. Mahdollisesti myös muuta alueen parantamista pitää pohtia. Suunnitelmassa tulee esittää sopimuksenmukainen vuokranantajan kanssa sovittu lunastusvelvollisuus. Tämän jälkeen lautakunta hyväksyi optiovuosien käytön.

Kyselyyn pääset tästä linkistä:

https://link.webropolsurveys.com/S/6AC1940A9F8F5260