Nuoret tukena toisille nuorille

0
Lukiolaiset Rosa Fonsell (takana seisomassa), Linda Hellsten, Elissa Seitz, Viivi Riikola (istumassa), Säde Heikkonen ja Siina Karvinen käyvät ZempPari-kurssia. Sen jälkeen he ryhtyvät avittamaan ja tukemaan yläasteikäisiä.

Somerolla alkoi jälleen lukiolaisille vapaavalinnaisena ZempPari -koulutus. Siinä nuoria koulutetaan olemaan kaverina ja tukijana toisille.

Jatkossa lukiolaiset saavat tsempattavakseen tukea toivoneen yläkoululaisen. Yhteydenotto tapahtuu koulukuraattorin kautta. Somerolla Sari Ojuva yhyttää kaksikot toistensa luokse.

Oppitunnin mittaisia tapaamisia on kerran viikossa. Lukiolaiset auttavat yläkouluikäisiä esimerkiksi läksyissä ja kokeisiin valmistautumisessa. Kun kaveruus tiivistyy, he voivat tavata muilla areenoilla, vaikkapa elokuvissa.

Ohjaajakoulutuksen saanut lukiolainen ja yläkoulun oppilas muodostavat yhdessä työskentelyparin eli ZempParin. Siitä tulee koulutuksen nimi.

– Tavoitteena on luoda yläkoululaiselle turvallinen, koulunkäyntiä tukeva suhde, joka ehkäisee ongelmien kasautumista ja tukee sosiaalisten verkostojen luomista.Hankkeen punaisena lankana on tuottaa ammatillisesti ohjattua ja ennaltaehkäisevää toimintaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, avaavat koulukuraattori Sari Ojuva ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Sirpa Stenström Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiristä.

Halu auttaa veti mukaan

Someron tämän syksyn kurssilla on mukana kymmenkunta lukiolaista. Heidät sai mukaan halu auttaa ja olla hyödyksi muille. Nuoret toteavat, että samalla kun opastaa toista läksyissä, pääsee itsekin kertaamaan tietoja.

Näille nuorille alakoulusta yläkouluun siirtyminen oli suhteellisen mutkatonta. Joku muistaa, että alussa oli vaikeaa. Pelotti tulla kouluun, kun kiusattiin. Hän puhui ystävälle, joka kehotti menemään koulukuraattorin luokse. Sieltä löytyi apu.

– Monta tiedän, ketkä olisivat tarvinneet apua yläkoulussa.

– Ehkä keskusteluseuraksi olisi kaivannut toista nuorta, joka on kokenut saman. Olisi saanut kertoa hänelle omia ajatuksiaan ja tuntojaan, miettii joukko yksissä tuumin.

Koulukuraattori Sari Ojuva kehottaa kertomaan kiusaamisesta ja mieltä painavista asioista jollekin luotettavalle aikuiselle. Ammattiauttajia löytyy koulustakin, kuten koulukuraattori ja koulupsykologi.

Koulunkäynti maittaa, arvosanat kohenevat, kaverisuhteita syntyy

Kurssin käyneiltä lukiolaisilta ja tukea saaneilta peruskoululaisilta pyydetään arvioimaan, miten kurssin käyminen ja tsemppaaminen on vaikuttanut elämäntilanteeseen.

Kyselyssä selvitellään esimerkiksi, onko koulumotivaatio ja koulussa jaksaminen lisääntynyt, ovatko kouluarvosanat nousseet tai onko arjessa selviytyminen ja jaksaminen parantunut. Tärkeä kysymys on, onko tullut itsevarmuutta olla tekemisessä muiden nuorten kanssa.

Vastauksista käy ilmi, että hyvin moni yläasteikäinen on motivoitunut koulunkäyntiin saatuaan tukea hieman itseä vanhemmalta. Arvosanat ovat nousseet. Kaverisuhteita on syntynyt.

Lukiolaiset ovat itsekin saaneet välineitä omaan opiskeluunsa.

Lukiolaiset voivat hyödyntää suorittamansa koulutuksen ja tekemänsä vapaaehtoistyön lukio-opinnoissaan ja mahdollisesti myös jatko-opinnoissaan. Lisäksi he saavat todistuksen MLL:n kaveritoiminnasta sekä ZempParina toimimisesta työtodistuksen.

Somero on ollut ZempPari-toiminnan uranuurtajia. Se alkoi Somerolla vuonna 2016. Yhteistyötahoina ovat MLL:n Varsinais-Suomen piiri, Someron sivistystoimi, Someron Leijonat sekä Rotaryt ja K-Supermarket Härkätie.