Nuorisoasematyyppinen toiminta suunnitteilla

0
Huumeena käytetty marihuana valmistetaan kannabiskasvin kuivatuista kukinnoista. Kukintoja myydään myös lääkekannabiksena. Tiettyjä kannabioideja eristämällä kukinnoista voidaan valmistaa myös jalostetumpia kannabispohjaisia lääkkeitä.

Päihteiden käytön lisääntymiseen on nyt puututtava

Somerolla viritellään uutta, nuorisoaseman tyyppistä toimintaa. Jokin ratkaisu tarvitaan, jotta kaupunki voisi paremmin puuttua ja vaikuttaa nuorten kasvavaan päihdeongelmaan.

– Nuorille, yläkoululaisista 25 ikävuoteen asti, tulisi saada erillinen, eräänlainen nuorisoasematyyppinen toimintamalli. Työparina siinä olisi sosiaaliohjaaja sekä mielenterveyshoitaja tai psykiatrinen sairaanhoitaja, vt. perusturvajohtaja Marjaana Sorokin luotsaa.

Perusturvalla on tiedossa, että päihteiden, eli huumeiden ja ensisijaisesti kannabiksen käyttö on lisääntynyt Somerolla.

– Kaikkea ei edes tiedetä, mitä nuorten keskuudessa tapahtuu. Tulisi olla jokin matalan kynnyksen paikka, johon nuori voisi itse ohjautua tai johon hänet voitaisiin ohjata, ja mihin vanhemmat myös voisivat ottaa yhteyttä.

Jos on mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyvää huolta, ettei oikein tiedetä mitä tekisi, tai miten nuoren kanssa voitaisiin toimia, olisi paikka, johon voisi ottaa yhteyttä. Ilman ajatusta, että tarvitsisi mennä sosiaalihuoltoon.

– Tällä hetkellä meiltä puuttuu palveluista sellainen ”palikka”, että ilman sosiaalityön asiakkuutta saisi apua. Että olisi jokin muu vaihtoehto hakea ja saada apua. Nykyisillä sosiaalityön resursseilla sosiaaliohjaajalta pystytään pilkkomaan tähän esimerkiksi yksi päivä per viikko.

Tarkoituksena olisi saada aikaan lyhytaikaisia asiakkuuksia. Yhden–viiden tapaamiskerran aikana jo voitaisiin kartoittaa tilanne.

Marjaana Sorokin toteaa, että nuorten asenne huumeiden käyttöä kohtaan on muuttunut.

– Nuorilta on kuultu kommentteja, että kannabis ei ole huume, vaan päihde. Asenne huumeiden ja myös lääkkeiden käyttöä kohtaan on huolestuttava. Lastensuojelun puolella on tilanne, että emme tiedä kuin jäävuoren huipun. Tiedossa on, että tällaista ”viihdekäyttöä” on nuorten keskuudessa enemmänkin.

Ennaltaehkäisevää päihdetyötä Somerolla on jonkin verran ollut, mutta Sorokinista vaikuttaa siltä, ettei se ole ollut riittävää. Infoa ja uuden palvelun markkinointia on tarkoitus aloittaa jo tämän vuoden puolella. Lisäresurssiakin tarvitaan jossain vaiheessa.

Mielenterveysongelmat ja huumeiden käyttö näkyvät lastensuojelussa asti.

– Jos yksikin nuori saataisiin asumaan takaisin Somerolle, säästettäisiin siinä jo melkein sairaanhoitajan palkka.

– Asumispalvelut liittyvät kuitenkin ehkä vähemmässä määrin päihteisiin, enemmän taustalla on mielenterveys. Päihteisiin liittyvät tapaukset ovat enemmänkin selkeitä päihdekuntoutusjaksoja, joista sitten palataan takaisin.

Perusturvalautakunta on esittänyt mielenterveysyksikössä olevan tyhjän sairaanhoitajan vakanssin täyttämistä ensi vuonna. Sillä pystyttäisiin lisäämään ennaltaehkäisevää työtä sekä puuttumaan sekä lasten että aikuisten päihde- ja mielenterveysongelmiin.

Lautakunta esittää lisäresurssia uudelleen, kaupunginhallituksen palautettua asian syyskuussa takaisin perusturvaan saadakseen lisätietoa kustannusvaikutuksista.