Puukaupat Stora Enson kanssa

0

Someron kaupunki tekee pystykaupan omistamastaan Keltiäisissä sijaitsevasta Nikulan tilan leimikosta. Puukaupan arvo on noin 236 000 euroa.

Kaupungin metsiä hoitava Metsänhoitoyhdistys Salometsä pyysi tarjoukset puunostajilta. Tarjouksen jättivät Stora Enso Oy, Westas Group, Metsä Group, Versowood ja UPM. Näistä parhaan tarjouksen teki Stora Enso.

Leimikon koko on 39,9 hehtaaria. Harvennusalaa siitä on 27,1 hehtaaria ja avohakkuuta 12,8 hehtaaria. Avohakkuu kuten myös harvennusala ovat reilusti mäntytukki- ja mäntykuituvaltaista metsää.

Kaupungin tämän vuoden hakkuisiin kuuluu myös pururadan alueen harvennushakkuut. Ne ovat pyydettyjen tarjousten ulkopuolella. Pururadan hakkuut liittyvät frisbeegolf-radan rakentamiseen.

– Metsien myyntimäärä vaihtelee vuosittain aika paljonkin. Se riippuu osaltaan käsiteltävistä metsistä ja niissä tehdyistä metsätaloussunnitelmista sekä myös budjetin vaatimista rahoitustarpeista, kaupunginjohtaja Sami Suikkanen kommentoi.

Kaikkiaan Someron kaupungilla on metsää noin 1 700 hehtaaria.