Reiluja kahvihetkiä

0
Kuva Jonny Holmén/TS

Teksti Jaana Itälä-Laine/Valonia

Suomalaiset juovat eniten kahvia maailmassa – vuosittain lähes 10 kiloa henkeä kohden. Lokakuussa viikolla 43 vietetään Reilun kaupan kampanjaviikkoa, jolla halutaan muistuttaa siitä, miten voimme ostovalinnoillamme vaikuttaa ja tehdä reilumpia ostoksia kahvin, teen ja muiden ulkomailta tuotettujen tuotteiden kohdalla. Viikon aikana Reilun kaupan tuotteet ovat usein paremmin kaupoissa esillä, joten pääsemme myös tutustumaan laajaan tuotevalikoimaan paremmin. Kahvi on reilun kaupan tuotteista tunnetuin, mutta tarjontaa riittää hedelmistä puuvillavaatteisiin ja käyttötavaroihin.
Reilu kauppa on maailman tunnetuimpia ja luotetuimpia vastuullisuusmerkkejä, joka tähtää oikeudenmukaisempaan maailmankauppaan. Tavoitteena on, että kehittyvien maiden maanviljelijät ja työntekijät saavat riittävän toimentulon ja voivat vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa.
Reilun kaupan kriteerit perustuvat vastuulliseen kaupankäyntiin. Viljelijät voivat osallistua Reilun kaupan kehittämiseen ja heillä on puolet järjestelmän päätösvallasta. Takuuhinta antaa viljelijöille turvaa epävarmojen markkinoiden varalta. Työntekijöille maksettavan Reilun kaupan lisän he voivat käyttää vaikkapa lastensa koulutukseen.
Reilun kaupan kriteereissä on huomioitu myös ympäristö- ja ilmastoasiat, muun muassa kemikaalien käytön vähentämisellä on ollut positiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, vesistöjen puhtauteen sekä viljelijöiden terveyteen.
Vastuullisempia valintoja voi helposti tehdä muulloinkin kuin teemaviikolla. Reilun kaupan työpaikan minimi-vaatimuksena on siirtyminen Reilun kaupan kahvin käyttöön ja siitä viestiminen sekä työntekijöille että yhteis-työkumppaneille.
Vastuullisuuden vahvistaminen on nykyisin keskeinen tavoite useimpien työpaikkojen strategiassa. Jokaisen työntekijän panos lisätä oman työpaikkansa vastuullisuutta on merkittävä: pienetkin teot vaikuttavat.
Kahvi on ollut osa ruokakulttuuriamme jo 1700-luvulta lähtien, tosin ensin herrasväen herkkuna. Nykyisin kahvi on työpaikkojen taukohetkien suosituin juoma, jota juodaan päivittäin peräti miljoona kupillista. Valitsemalla Reilun kaupan kahvin voimme merkittävästi vaikuttaa kahvin viljelijöiden toimeentuloon.