Somerolla pidettävä ammatillinen koulutus laajeni

0
Lähihoitajakoulutus alkoi Somerolla 1. syyskuuta. Kuva Jan Sundman.

Lähihoitajien ammatillinen koulutus alkoi Somerolla elokuussa. Koulutusmahdollisuudet laajenevat mukavasti, sillä eilen aloittivat myös matkailualan opiskelijat.

Salon Seudun Ammattiopiston kehittämisyksikön projektisuunnittelija Jatta Jännäri on mielissään koulutuksen laajentamisesta.

– Koulutuksen vieminen Somerolle on onnistunut hyvin. On saatu tuloksia aikaiseksi. Ja Someron kaupungin kanssa olemme päässeet tekemään hyvää yhteistyötä.

Matkailualan koulutuksen aloitti 11 opiskelijaa, 10 Somerolta ja yksi Tammelasta. Jännäri kertoo, että iso osa heistä on yrittäjiä.

– He toimivat matkailualalla ja haluavat koulutuksen kautta kehittää omaa osaamistaan. Koulutuksen kestoksi on suunniteltu 1,5 vuotta. Osa tekee nopeammin ja suorittaa esimerkiksi jonkun tutkinnon matkailusta.

Päivi Välimäki

Valtuustosaliin ryhmä kokoontuu opettajansa Päivi Välimäen johdolla joka toinen torstai.

– Kaikki ovat toivoneet matkailualalta uusia tuotteita. Toisena on haluttu lisää verkostoitumista, eli yhdessä tekemistä muiden somerolaisten matkailuyrittäjien kanssa, Välimäki kertoo.

Tehokasta lähiopetusta on kerrallaan kolme tuntia. Jo ensi kevääseen mennessä on tarkoitus käydä läpi lähiopetukset, joten suurin osa opinnoista on etäopiskelua ja oman työn kehittämistä.

– Mukana on hyvin paljon valmiita osaajia. Aikuisten kanssa opiskelu on hedelmällistä, kun ei tarvitse lähteä liikkeelle perusteista, Välimäki arvioi.

– Koronan takia on tulossa hiljainen talvi. Nyt on hyvä aika opiskella, eikä jäädä lepäilemään laakereillaan.

Ritva Piekkala

Seuraavana Somerolla starttaa puhdistuspalveluiden koulutus. Aloitus siirtyi hieman ja on nyt 12.11. Opiskelijat kokoontuvat valtuustosaliin joka toinen torstai opettajansa Ritva Piekkalan johdolla

– Koulutuksen aloittajia on 8, joista 7 Somerolta ja 1 Jokioisilta. Mukaan voi vielä hakea, Piekkala kannustaa.

Työssäoppiminen tapahtuu suurelta osin Someron kaupungin omissa kohteissa, mahdollisesti myös muualla.

– Jokaiselle opiskelijalle on tarkoitus laatia henkilökohtainen opetussuunnitelma, jonka mukaan mennään. Koulutuksen kestoksi tavoitellaan 1,5 vuotta, mutta myös aikaisempi osaaminen huomoidaan, Piekkala jatkaa.

Tavoitteena on ollut saada Somerolle käyntiin myös metalli- ja rakennusalan koulutukset. Projektisuunnittelija Jatta Jännäri joutuu kuitenkin toteamaan, ettei niiden startti koronan takia onnistunut.

– Vielä yritämme katsoa, jos joskus myöhemmin niidenkin koulutusten kanssa voitaisiin Somerolla aloittaa.

Elokuussa alkaneessa lähihoitajakoulutuksessa on Somerolla 14 opiskelijaa. Heistä yksi on Marttilasta ja muut ovat täältä. Koulutuksen kesto on 2–2,5 vuotta.

Kaupunginhallitus korostaa ammatillisen koulutuksen jatkuvuuden tarvetta. Sitä pitää järjestää Somerolla tulevinakin vuosina.

Laajentaminen nähdään tärkeänä. Jatkoa kehitetään mahdollisuuksien mukaan niille koulutusaloille, joilla on työvoiman tarvetta.

Tutkintoon johtavan koulutuksen hajauttamisella on kaupunginhallituksen mukaan huomattava merkitys alueellisen, tasapainoisen kehittymisen kannalta.

Salon seudun koulutuskuntayhtymälle antamassaan lausunnossa kaupunginhallitus toteaa, että ammatillisen koulutuksen näkyvyys on huomattavasti lisääntynyt Somerolla jo syyskuussa aloitetun koulutuksen myötä.

Koulutuskuntayhtymään on perustettu Someron työelämäjaosto, jolla on tarkoitus tukea ammatillisen koulutuksen ja paikallisen työvoimatarpeen yhteyttä.