Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on huomioitava erityisesti ikäihmisten tarpeet

0
Kuvassa: Eläkeliiton Someron yhdistys aloitti uutena aktiviteettina tänä vuonna kuntosaliryhmän, joka kokoontuu maanantaisin. Yhdistyksen omat vastuuhenkilöt/vertaisohjaajat ryhmässä ovat Kyösti Kuivala ja Osmo Kiiski. Kerran kuukaudessa käy ohjaamassa ja neuvomassa ammatti-ihminen. Viime vuonna yhdistyksellä oli kahdeksan liikuntaryhmää, joilla oli suorituskertoja yhteensä lähes 2 000. Kuvassa ovat koolla Kyösti Kuivala, Juha Päivärinta, Matti Antola, Merja Rintamaa-Lehtonen ja Pertti Tamminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamista. Tähän liittyvät lakiuudistukset ovat olleet lausuntokierroksella. Ikäihmisten palvelujen saatavuuden turvaaminen on uudistuksessa erityisen tärkeää, koska tämä uudistus koskettaa ikäihmisiä ja niitä, joilla ei ole enää mahdollisuutta käyttää työterveydenhuollon palveluja. Pienillä eläkkeillä toimeentulevilla ei ole liioin taloudellisia mahdollisuuksia käyttää yksityisiä terveydenhuollon palveluja.
Ehdotuksen mukaan järjestämisvastuu siirtyisi kunnilta perustettaville hyvinvointialueille. Siksi on tärkeää, että tulevien alueiden vanhusneuvostoissa tai vastaavissa on edustus myös eläkeläisjärjestöistä. Näin taataan, että myös iäkkäiden ihmisten ääni kuuluu päätöksiä tehtäessä. Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja ja turvata yhdenvertaiset sekä laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille.
Sote-maakunnalla olisi vastuu huolehtia asianmukaisesta palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Iän karttuessa liikkuminenkin vaikeutuu. Siksi on tärkeää, että tulevat palvelut toteutetaan mahdollisimman lähellä asukkaita. Uudistuksessa tulee päätöksiä tehtäessä huomioida ikäihmisten tarpeet, sekä arvioida aina niiden vaikutuksia myös ikäihmisten hyvinvointiin ja terveyteen.

Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri