Turvallisuus epäilyttää– Raportti katsomon kantavista rakenteista valmistui

0
Urheilukentän puoleinen kantava palkisto on kallistunut kentälle päin.

Someron urheilukentän katsomon kantavista rakenteista on saatu raportti. Sen laati Rakennusinsinööritoimisto Raksantti Oy Jokioisilta.

Tekninen toimi oli pyytänyt diplomi-insinööri Antti Jaakkolaa ottamaan kantaa rakenteen mahdollisiin lujuusteknisiin puutteisiin ja antamaan mahdollisia jatkotoimenpide-ehdotuksia.

Raportissa todetaan, että katsomossa ei juuri ole jäykistävia rakenteita alakerran väliseinia lukuun ottamatta.

Katsomon etureunan alla oleva puinen korotusrakenne on varsin vinossa, 5–10 senttimetriä. Korokerakenteen yläpuu on myös paikoitellen noussut niin, etta se on täysin irronnut pystytolpista.

Pituussuuntaiset kantavat seinät ovat kallistuneet muutamia senttejä urheilukentälle päin. Takaseinä on puolestaan kallistunut lukion entiseen SoLuun päin muutamalla sentillä. Ulkoseinä välipohjan yläpuolella oli lähes pystysuorassa. Päätyseiniä ei ole katsottu tarpeellisiksi mitata.

Vesikaton kantava palkki katon etureunalla on kallistunut yläpäästään. Palkin kiinnitys pilareihin ei ole kovin jäykkä ja niissä on käytetty pienehköjä teräslaattoja.

Sokkeleissa on joitakin halkeamia ja puupilarit ovat halkeilleet.

Katsomorakenteen kiinnityksen varsinaiseen rakennukseen Jaakkola totesi varsin vähäiseksi. Rakenne lepää pellin päälla olevien puupalkkien varassa, jotka on kiinnitetty pellin läpi rakennukseen täkkipulteilla tai läpipulteilla.

Kaikki pultit eivät mahdollisesti ole näkyvissä, mutta Jaakolan arvion mukaan niitä on vain kaksi pulttia per palkki.

Antti Jaakkolan mukaan on vaarana, että koko katsomo lähtee liukumaan pellin päällä, jos kiinnikkeiden kapasiteetti ei ole riittävä. Kuormaa lisää, jos katsomossa hypitään.

Raportti ei ole kuntoarvio eikä -tutkimus. Jaakkola tarkasti rakenteet visuaalisesti siltä osin kuin ne olivat purkamatta nähtävissä.

Tekninen johtaja Marko Mäkinen toteaa raportin perusteella, että jotakin on tehtävä ja nopeasti.

– Rakennustarkastajan kanssa olemme jo keskustelleet katsomon käyttäjämäärien rajoittamisesta. Niin olen ymmärtänyt, että 1 000 sinne mahtuisi, tosin todelliset katsojamäärät ovat olleet pienempiä. Joka tapauksessa meidän pitää päätös tehdä, että jokin tietty määrä ihmisiä saa katsomossa korkeintaan olla.

Mäkinen on käynnistellyt jo seuraavaa vaihetta.

– Raksantille on lähetetty tarjouspyyntö, mitä peltikaton päällä olevan katsomon kiinnityksille pitäisi tehdä.