20 vuotta sitten: Maatilat vähenevät, peltoala kasvaa

0

Somero-lehti 21.11.2000

Teksti ja kuva: Salli Lehtinen

Maatilat vähenevät ja pellot keskittyvät yhä harvemmille. Someron tiloista on poistunut 19 prosenttia, 131 tilaa, viimeisten viiden vuoden aikana. Keskimääräinen peltoala on noussut 37,9 hehtaariin.

Somerolla oli vuonna 1995 yhteensä 817 yli 2 peltohehtaarin tilaa, joiden keskiala oli 32 hehtaaria.

Kuluvan vuoden kevääseen mennessä tilat vähenivät 686:een. Keskipeltoa-ala nousi 37,9 hehtaariin.

Vuonna 2000 alle 10 hehtaarin tiloja on 93, 10-30 hehtaarin tiloja 251 ja yli 30 hehtaarin tiloja 342.

Kasvinviljelyä harjoitetaan 442 tilalla, maitotiloja on 61, sikatiloja 109, siipikarjatiloja 47, muuta karjataloutta 19 tilalla ja muita tiloja 7 kappaletta.

Viljelijöistä alle 50-vuotiaita on 439, 20-63-vuotiaita 203 ja yli 63-vuotiaita 43.

Nuorta polvea tilojen ohjaksiin tulee hitaasti. Kun 1980-luvun lopulla Somerolla tehtiin noin 30 sukupolvenvaihdosta, on tänä vuonna jätetty 2 hakemusta.